Aktualności

O współpracy polsko-rumuńskiej na Wydziale Nauk o Zwierzętach

Oliwia Janik|29.05.2018

27 maja prof. Wanda Olech reprezentująca European Bison Conservation Center oraz dr Zuzanna Nowak z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie spotkały się z przedstawicielami organizacji pozarządowej Societatea Română de Sălbăticie. Ze strony rumuńskiej w spotkaniu wziął udział Adrian Hăgătiș, Dyrektor Generalny SRS i Alexandru Bulacu, Executive Director.

Cele organizacji to wyodrębnianie, ochrona i promocja obszarów dzikiej przyrody w Rumunii poprzez rozwój społeczeństwa rumuńskiego szanującego równowagę między zasadami ochrony środowiska, a działaniami społecznymi i gospodarczymi. Instytucja pełni rolę konsultanta przy różnych projektach reintrodukcji przeprowadzanych na terenie Rumunii.  

Spotkanie odbyło się w kontekście licznych starań o uratowanie gatunku Bison bonasus. Rozmowy dotyczyły poprzednich analiz genetycznych żubrów ponownie wprowadzonych do środowiska naturalnego w Rumunii. Wypracowano na przyszłość model współpracy pomiędzy stronami.  

Alexandru Bulacu, Executive Director SRS, a także członek IUCN oraz Bison Specialist Group podkreślił, że dla populacji branych pod uwagę niezbędne są dane genetyczne, dlatego cieszy się, że Rumunia ma szansę na prawdziwe partnerstwo z najlepszymi naukowcami w tej dziedzinie. Korelacja wszystkich danych w połączeniu z próbkami DNA udostępnionymi przez Bank Genów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapewni pełny obraz związków pomiędzy osobnikami należącymi do linii genetycznej obecnej w Rumunii.

Mając na uwadze rozwój i wzmocnienie europejskiej populacji żubrów czekamy na efekty współpracy!

Oliwia Janik|16.10.2018

W Nadleśnictwie Lidzbark powstanie zagroda żubrów – pierwsze warsztaty za nami!

11 października 2018 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami budowy zagrody dla zwierząt w tym rejonie. Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce biologię i historię żubra... Czytaj dalej
Oliwia Janik|25.09.2018

Warsztaty o żubrach w Nadleśnictwie Lidzbark

Serdecznie zapraszamy na warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark, które odbędą się 11 października w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty w Lubowidzu. Warsztaty będą świetną okazją do wysłuchania referatów Profesor Wandy Olech o biologii i historii żubra oraz wyborze Nadleśnictwa Lidzbark na miejsce budowy nowej zagrody pokazowej żubrów. Przedstawiciele Nadleśnictwa Lidzbark przedstawią planowany harmonogram... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności