Aktualności

Rozmowy o żubrach na Białorusi

Oliwia Janik|26.03.2018

22 marca polska delegacja odwiedziła Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi. W jej skład wchodziła Przewodnicząca Bison Specialist Group Europe (IUCN), Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie i Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów prof. Wanda Olech oraz dr Marek Balcerak z Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z gośćmi z Polski rozmawiał Minister Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi Андрей Худык. Tematem spotkania były oczywiście żubry.

Podczas spotkania omawiano potrzebę współpracy polsko-białoruskiej w kwestii prowadzenia badań naukowych oraz działań ochronnych, a także perspektywy dalszego rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono konieczności opracowania międzynarodowego programu ochrony żubra oraz badaniom statusu genetycznego polskiej i białoruskiej populacji tego gatunku. Dyskutowano o tym jak ważna jest wzajemna wymiana dobrych praktyk między hodowlami i jak można ją usprawnić. Wskazano ponadto konieczność zaktualizowania obowiązującej od 2004 roku strategii ochrony żubra (European bison: status survey and conservation action plan).

Na stronie Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi można zapoznać się z relacją ze spotkania. Zamieszczamy ją również tutaj.

Z niecierpliwością wyczekujemy efektów współpracy!

Zdjęcia: http://minpriroda.gov.by

Oliwia Janik|16.10.2018

W Nadleśnictwie Lidzbark powstanie zagroda żubrów – pierwsze warsztaty za nami!

11 października 2018 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami budowy zagrody dla zwierząt w tym rejonie. Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce biologię i historię żubra... Czytaj dalej
Oliwia Janik|25.09.2018

Warsztaty o żubrach w Nadleśnictwie Lidzbark

Serdecznie zapraszamy na warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark, które odbędą się 11 października w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty w Lubowidzu. Warsztaty będą świetną okazją do wysłuchania referatów Profesor Wandy Olech o biologii i historii żubra oraz wyborze Nadleśnictwa Lidzbark na miejsce budowy nowej zagrody pokazowej żubrów. Przedstawiciele Nadleśnictwa Lidzbark przedstawią planowany harmonogram... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności