Aktualności

SMŻ na forum „Polska ratuje żubry”

Oliwia Janik|14.06.2018

 

13 czerwca w Ministerstwie Środowiska odbyło się forum dyskusyjne „Polska ratuje żubry”. Z zaproszenia sekretarza stanu w MŚ Małgorzaty Golińskiej skorzystała Profesor Wanda Olech, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz wielu członków i sympatyków SMŻ, od lat w bardzo różnych aspektach aktywnie zajmujących się polskimi żubrami. Obecni byli naukowcy z różnych instytucji, pracownicy parków narodowych oraz administracji, zarządcy stad, leśnicy oraz organizacje pozarządowe.

Organizatorzy spotkania zaplanowali cztery bloki tematyczne – liczebność populacji żubra w Polsce, minimalizacja szkód powodowanych przez żubra, zdrowotność gatunku oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb i metod ochrony gatunku. Uczestników zaproszono do dyskusji, w której członkowie SMŻ brali aktywny udział.

– Jestem zadowolona z przebiegu dyskusji. Sądzę, że dzięki tak licznemu i różnorodnemu gronu zebranych uczestnicy mieli szansę zapoznać się z wszystkimi aspektami związanymi z dynamicznie rozwijającą się populacją żubrów w Polsce, ich ochroną oraz narastającymi konfliktami na niektórych obszarach ich występowania. Mam nadzieję, że każdy ze słuchaczy wyniósł z tego spotkania coś, co być może wzbogaci jego spojrzenie na aspekt ochrony i podejmowane działania – powiedziała Prof. Wanda Olech.

Dr n.wet. Magdalena Matuszewska podkreśliła jak istotna jest wymiana poglądów. Dzięki forum „Polska ratuje żubry” osoby od kilkudziesięciu lat zajmujące się żubrami miały okazję do zaprezentowania postępów oraz osiągnięć w prowadzonych działaniach szerszemu gronu.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska podsumowały spotkanie wyrażając swoje poparcie dla dotychczas prowadzonych działań w ochronie żubra i uznanie dla osób, które odegrały w nich czynną rolę. Wyrażono potrzebę kontynuacji działań ochronnych na dotychczasowych zasadach. Zwrócono także uwagę na potrzebę rozwiązywania sytuacji konfliktowych na bieżąco, zachęcając do prowadzenia dalszej dyskusji oraz współpracy wszystkich osób, dla których przyszłość żubra jest istotna.

Oliwia Janik|16.10.2018

W Nadleśnictwie Lidzbark powstanie zagroda żubrów – pierwsze warsztaty za nami!

11 października 2018 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami budowy zagrody dla zwierząt w tym rejonie. Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce biologię i historię żubra... Czytaj dalej
Oliwia Janik|25.09.2018

Warsztaty o żubrach w Nadleśnictwie Lidzbark

Serdecznie zapraszamy na warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark, które odbędą się 11 października w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty w Lubowidzu. Warsztaty będą świetną okazją do wysłuchania referatów Profesor Wandy Olech o biologii i historii żubra oraz wyborze Nadleśnictwa Lidzbark na miejsce budowy nowej zagrody pokazowej żubrów. Przedstawiciele Nadleśnictwa Lidzbark przedstawią planowany harmonogram... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności