Aktualności

Stowarzyszenie na konferencji we Wrocławiu

Oliwia Janik|26.05.2017

19Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska odbyła się we Wrocławiu dwudniowa konferencja „Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz środowiska w Polsce”. Jej celem było podsumowanie kilkuletniego wdrażania programów środowiskowych i zaprezentowanie rezultatów realizacji projektów współfinansowanych przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Oprócz beneficjentów wzięli w niej udział przedstawiciele państw i instytucji zaangażowanych we wspieranie projektów dotyczących m.in. bioróżnorodności, monitoringu środowiska, termomodernizacji, redukcji CO2 i edukacji ekologicznej. Prowadzono ich w latach 2009–2014 łącznie 241.

Wśród prelegentów była prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów prof. Wa17nda Olech, która opowiedziała o wyjeździe studyjnym do Parku Narodowego Dovrefjell-Sundalsfjella w środkowej Norwegii, latem ub. roku. Na tym rozległym (blisko 1700 km2) górzystym obszarze żyje jedyna w Europie wolna populacja ok. 300 piżmowołów i wielkie stada reniferów. W wyjeździe uczestniczyła grupa członków SMŻ zaangażowanych w projekty „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” i „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, ze sarna nie jest żona jelenia”. Polsko-norweskie spotkanie w niezwykłych, dzikich krajobrazach służyło wymianie doświadczeń i informacji na temat ochrony zagrożonych dużych parzystokopytnych, stanowiących filar ochrony bioróżnorodności w obu krajach. Ważnym elementem wyprawy do parku Dovrefjell-Sundalsfjella były rozmowy o formach prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – jak się okazało bardzo podobnych i u nas, i w Norwegii.

Projekt „Rozwój metapopulacji…”, mający ogromne znaczenie dla zwiększenia populacji żubrów, wprowadzenia ich na nowe tereny i zwiększenia akceptacji społecznej w miejscach przyszłych wsiedleń był realizowany właśnie dzięki funduszom norweskim.

 

Oliwia Janik|16.10.2018

W Nadleśnictwie Lidzbark powstanie zagroda żubrów – pierwsze warsztaty za nami!

11 października 2018 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami budowy zagrody dla zwierząt w tym rejonie. Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce biologię i historię żubra... Czytaj dalej
Oliwia Janik|25.09.2018

Warsztaty o żubrach w Nadleśnictwie Lidzbark

Serdecznie zapraszamy na warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark, które odbędą się 11 października w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty w Lubowidzu. Warsztaty będą świetną okazją do wysłuchania referatów Profesor Wandy Olech o biologii i historii żubra oraz wyborze Nadleśnictwa Lidzbark na miejsce budowy nowej zagrody pokazowej żubrów. Przedstawiciele Nadleśnictwa Lidzbark przedstawią planowany harmonogram... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności