Aktualności

Studiuj z pasją w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oliwia Janik|14.03.2018

Na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pojawił się spot reklamowy uczelni. Filmik oparty jest na nagraniach z zeszłorocznych zajęć dla studentów z przedmiotu „Ocena zagrożeń i projekty w ochronie przyrody”.

Podsumowaniem przedmiotu był wyjazd terenowy do Nadleśnictwa Borki. Na miejscu studenci zwiedzali zagrodę żubrów „Wolisko” i zapoznawali się z przyrodą Puszczy Boreckiej. Pracownicy nadleśnictwa umożliwili im także bliskie spotkanie z wolnościowym stadem żubrów. Osoby chętne mogły pojechać na przyczepie traktora na miejsce dokarmiania i pomóc leśnikom w załadunku paszy z magazynów i następnie jej rozładunku w docelowych miejscach dokarmiania. Studentów nie trzeba było namawiać – wszyscy chcieli zobaczyć żubry z bliska.

Po głównej atrakcji leśnicy przygotowali dla gości ognisko z kiełbaskami i ciepłą herbatą, a następnie zaprosili wszystkich do siedziby nadleśnictwa. Tam odbyła się część wykładowa zajęć – prelekcja o biologii, historii gatunku oraz kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony żubrów, którą wygłosiła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profesor Wanda Olech.

Po pozytywnych opiniach studentów i licznych pytaniach widzimy, że warto takie wyjazdy organizować. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić młodzież do studiowania na SGGW!

Spot SGGW – tutaj

Oliwia Janik|16.10.2018

W Nadleśnictwie Lidzbark powstanie zagroda żubrów – pierwsze warsztaty za nami!

11 października 2018 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami budowy zagrody dla zwierząt w tym rejonie. Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce biologię i historię żubra... Czytaj dalej
Oliwia Janik|25.09.2018

Warsztaty o żubrach w Nadleśnictwie Lidzbark

Serdecznie zapraszamy na warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark, które odbędą się 11 października w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty w Lubowidzu. Warsztaty będą świetną okazją do wysłuchania referatów Profesor Wandy Olech o biologii i historii żubra oraz wyborze Nadleśnictwa Lidzbark na miejsce budowy nowej zagrody pokazowej żubrów. Przedstawiciele Nadleśnictwa Lidzbark przedstawią planowany harmonogram... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności