Aktualności

XV międzynarodowa konferencja naukowa “Żubry w kulturze i sztuce” – relacja z dnia drugiego

Oliwia Janik|21.09.2017

Drugi dzień konferencji „Żubry w kulturze i sztuce” rozpoczęła sesja, którą zdominowały referaty genetyczne. Mówiono m.in. o zastosowaniu DNA w identyfikacji gatunków zwierząt, markerach SNP i STR w weryfikacji linii genetycznych żubra oraz bankach nasienia i genów żubra. Nie zabrakło jednak bezpośrednich nawiązań do tematu konferencji – przybliżono motyw żubra w kulturze i przedstawiono niegdyś powszechnie popełniany błąd polegający na myleniu żubra z turem, co znajduje swoje odzwierciedlenie w historycznych tekstach źródłowych, szkicach i grafikach. Na zakończenie sesji referatowej omówiono kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe przewidziany na lata 2017-2020.

Następnie uczestnicy konferencji udali się na sesję terenową do oddalonego o niespełna 40 km Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Motywacją do utworzenia gołuchowskiej zagrody był wzrost populacji żubra i konieczność tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. W Pokazowej Zagrodzie Zwierząt powstałej w 1977 roku żyją obecnie żubry, koniki polskie, daniele i dziki. Jest ona zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum i zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Jak można przeczytać na stronie internetowej OKL Gołuchów hodowla dzikich zwierząt w zagrodzie stanowi nawiązanie do dawnej tradycji utrzymywania zwierzyńców w pobliżu rezydencji magnackich. Gołuchowski krajobraz z XVI-wiecznym zamkiem Leszczyńskich wzbudził niemałe zainteresowanie.

Po odwiedzeniu żubrów z Pokazowej Zagrody Zwierząt zainteresowani udali się na sesję plakatową do odrestaurowanej oficyny zamkowej.  Duże zainteresowanie wzbudził plakat Ryszarda Paszkiewicza z SMŻ zatytułowany „Żubr w filatelistyce”. Pozostałe plakaty to: „FISH jako metoda identyfikacji chromosomów płci u żubra”, „Parazytologiczny monitoring żubrów z północno-wschodniej Polski”, „Podzbiór markerów SNP w identyfikacji rodzicielskiej u żubrów linii nizinnej” i „Białko KLOTHO w układzie rozrodczym dojrzałych samców żubra”.

Na zakończenie konferencji prof. Wanda Olech, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów wręczyła drobny upominek prelegentowi, którego wystąpienie zostało uznane przez Zarząd SMŻ za najlepszy referat tegorocznej konferencji. Nagroda trafiła do lekarza weterynarii Mieczysława Hławiczki, który swoimi fotografiami, filmami i narracją umiejętnie połączył naturalizm z poetyckim subiektywizmem. Tym miłym akcentem XV międzynarodowa konferencja „Żubry w kulturze i sztuce” została zamknięta. Chętni zostali zaproszeni jeszcze do zwiedzania Muzeum Leśnictwa znajdującego się w zamkowej oficynie gdzie znajdują się stałe ekspozycje „Kulturotwórcza rola lasu” i „Dzieje leśnictwa w Polsce”, a także wystawy czasowe.

Fot. Oliwia Majkowska

_SAM0629_SAM0428_SAM0383_SAM0349_SAM0264_SAM0299_SAM0309_SAM0338

Oliwia Janik|23.11.2018

Klip z warsztatów w Lasach Janowskich

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z jesiennych warsztatów Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. 19 października 2018 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” odbyły się warsztaty na temat czynnej ochrony żubra w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami wsiedlenia niewielkiego stada żubrów w tamtejsze okolice. <p style=”text-align: center;”>https://www.youtube.com/watch?v=M6xU7gX6AEc&feature=youtu.be</p>... Czytaj dalej
Oliwia Janik|15.11.2018

17 żubrów dla Finca dla Serreta

Kolejny transport żubrów do Hiszpanii dotarł do celu! Połowa, Polmona, Pokerka, Polimpia, Pogienka, Poangela, Pomarka i Pomirek – 7 samic i 1 samiec, które wyruszyły na początku tygodnia z Białowieskiego Parku Narodowego przyjechały wczoraj wieczorem. Dziś wszystkie osobniki opuściły skrzynie transportowe, by zapoznać się z terenem zagrody aklimatyzacyjnej w posiadłości agroturystycznej Finca La Serreta. Wkrótce... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności