Żubr i jego ochrona. Biuletyn. Vol. 7 (2014)

Salwa A., Anusz K., Orłowska B., Kita J. Ryzyko wystąpienia u żubrów chorób zakaźnych przenoszonych przez stawonogi

Kęsik-Maliszewska J., Krzysiak M., Krajewska M., Żmudziński J.F., Larska M. Serological survey of virial respiratory infections in European bison in Poland

Petrov V., Kalkanov I., Zhelev G., Marutsov P., Koev K., Mihaylov G., Groseva N. Clostridium perfingens type A infection in European bison (Bison bonasus) – case report

Krajewska M., Lipiec M., Orłowska B., Anusz K., Szulowski K. Przydatność testu gamma-interferonowego do przeżyciowej diagnostyki gruźlicy u żubrów

Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M., Kuligowska I., Lachowicz J. Monitoring zarażenia żubrów pasożytami w trzech puszczach północno-wschodniej Polski (Białowieskiej, Boreckiej i Knyszyńskiej) w latach 2011-2013

Bielecki W., Amarowicz J., Hławiczka M., Kaczor S., Krzysiak M., Kuberka K., Lizoń R., Matuszewska M., Olszewski B., Osińska B., Rzewuska M., Strzałkowski S. Monitoring zdrowia populacji żubrów jako element ochrony gatunku

Polaz S., Anisimava A., Yurchanka D. The structure of parasitofauna of European bison (Bison bonasus) in various populations in Belarus

Perzanowski K., Welz M., Januszczak M., Kaczor S., Wołoszyn-Gałęza A. Mortality cases of wisents in Bieszczady Mountains

Paszkiewicz R. Interakcje między żubrami a dużymi drapieżnikami w Bieszczadach

Lizoń R. Przypadki śmiertelności żubrów ze stada zachodniopomorskiego

Barszcz K., Olbrych K., Kupczyńska M., Krzysiak M. Wybrane zagadnienia z morfologii serca żubra europejskiego (Bison bonasus)

Filip K., Olbrych K,. Sokołowska J., Barszcz K., Bartyzel B.J. Comparative morphology of ovaries in European moose and European bison

Marczuk J., Olbrych K., Brodzki P., Krzysiak M., Sokołowska J., Szara T. Hematological and biochemical changes in European bison naturally infected with Fasciola hepatica

Christopolova M., Hernandez-Blanco J.A., Minaev A., Stinikova E., Manatsekanov R., Sipko T. Space use by European bison during the first year after reintroduction according to GPS-collars’ data

Wasiak P., Perzanowski K. Post-release dispersal patterns of wisent bulls introduced to Bieszczady Mountains

Treboganova N. Specific Aspects of Nutrition of European bison in Prioksko-Terrasnyi Biosphere Reserve