About Society

Profesor Jan Dróżdż

rmatrejek|14.04.2022
Z prawdziwym smutkiem informujemy, że 12 marca 2013 roku zmarł prof. dr habil. n. wet. Jan Dródż – wybitny polski parazytolog, specjalista oceny helmintofauny u żubrów. Prof. dr hab. Jan Dróżdż urodził się w 1931 roku w Krakowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w roku 1950, rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Już jako student... Read more

Włodzimierz Pirożnikow

rmatrejek|14.04.2022
W dniu 3 stycznia 2009 roku pożegnaliśmy w Białowieży naszego przyjaciela Włodzimierza Pirożnikowa leśnika, myśliwego i przewodnika. Włodzimierz Pirożnikow urodził się 19 lipca 1920 roku na Kresach Wschodnich, zmarł 31 grudnia 2008 roku, w wieku 88 lat, po krótkiej chorobie. Był uczniem szkoły leśnej w Żyrowicach koło Słonima, należąc do jej ostatniego, przedwojennego rocznika. Aresztowany... Read more

Czesław Dolata

rmatrejek|14.04.2022
Urodził się 19 maja 1937 roku w Bielszowicach, na Górnym Śląsku. Stąd w 1953 roku przeprowadził się z rodziną do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam uzyskał maturę, po czym podjął studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Ukończył je w 1961 roku. Od września tegoż roku rozpoczął pracę w administracji lasów państwowych w Okręgowym Zarządzie... Read more

Profesor Zdzisław Pucek

rmatrejek|14.04.2022
13 września 2007 r. zmarł Prof. dr hab. Zdzisław Pucek, wybitny naukowiec i wielki orędownik ochrony żubra. Przez ponad 50 lat pracował w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, a po odejściu profesora Augusta Dehnela kierował ta placówką. Obiektem jego naukowych zainteresowań były między innymi żubry, a co najważniejsze z jego inicjatywy i... Read more

Kazimierz Fudała

rmatrejek|14.04.2022
Kazimierz Fudała — ostatni opiekun komańczowskich żubrów — wspomnienie na prośbę Ryszarda Paszkiewicza Odchodzą na „niebiańskie polany” kolejni ludzie związani z reintrodukcją żubrów w Bieszczadach. Nie ma już wśród nas Władysława Pepery, Jerzego Sadury czy Mariana Dąbrowskiego. 23 grudnia 2021 roku pożegnaliśmy na cmentarzu w Nowym Łupkowie Kazimierza Fudałę. Kim był ten skromny, zakochany w... Read more