O stowarzyszeniu

Kryspin Kuberka

Redakcja|26.09.2023
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 3 sierpnia  2023 roku zmarł wieloletni opiekun gołuchowskich żubrów, doktor Kryspin Kuberka. Kryspin Kuberka, urodził się 24 lutego 1952 roku w Pleszewie.  Po ukończeniu  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  podjął pracę w rodzinnej miejscowości na stanowisku ordynatora w Powiatowej Lecznicy dla Zwierząt. Pracując w jednostce  podległej Powiatowemu... Czytaj dalej

Zbigniew Krasiński

SMŻ-EBFS|22.11.2022
Zbigniew Andrzej Krasiński urodził się w rodzinie nauczycielskiej 21 tycznia 1938 roku w Skrwilnie na Ziemi Dobrzyńskiej, obecnie województwo kujawsko-pomorskie. W 1955 roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym w Warszawie. Studia ukończył w 1961 roku. Za namową prof. Stanisława Piwowarczyka zainteresował się możliwością podjęcia pracy w Białowieskim Parku Narodowym, kierowanym wówczas przez inż. Jerzego Szumczaka.... Czytaj dalej

Profesor Jerzy Kita

SMŻ-EBFS|11.07.2022
„Jeśli człowiek. Nie minąć” 23 kwietnia 2022 r. zmarł prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Kita (1931-2022) – honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Pracował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie przez 65 lat, do ostatnich dni. Był naszym autorytetem.  Przez ostatnie 20 lat, po przejściu na emeryturę patronował Wydziałowi. Profesor jest niezwykle zasłużony dla... Czytaj dalej

Kazimierz Fudała

Redakcja|28.12.2021
Kazimierz Fudała — ostatni opiekun komańczowskich żubrów — wspomnienie na prośbę Ryszarda Paszkiewicza Odchodzą na „niebiańskie polany” kolejni ludzie związani z reintrodukcją żubrów w Bieszczadach. Nie ma już wśród nas Władysława Pepery, Jerzego Sadury czy Mariana Dąbrowskiego. 23 grudnia 2021 roku pożegnaliśmy na cmentarzu w Nowym Łupkowie Kazimierza Fudałę. Kim był ten skromny, zakochany w... Czytaj dalej

Profesor Zdzisław Pucek

SMŻ-EBFS|28.09.2018
13 września 2007 r. zmarł Prof. dr hab. Zdzisław Pucek, wybitny naukowiec i wielki orędownik ochrony żubra. Przez ponad 50 lat pracował w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, a po odejściu profesora Augusta Dehnela kierował ta placówką. Obiektem jego naukowych zainteresowań były między innymi żubry, a co najważniejsze z jego inicjatywy i... Czytaj dalej

Czesław Dolata

SMŻ-EBFS|28.09.2018
Urodził się 19 maja 1937 roku w Bielszowicach, na Górnym Śląsku. Stąd w 1953 roku przeprowadził się z rodziną do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam uzyskał maturę, po czym podjął studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Ukończył je w 1961 roku. Od września tegoż roku rozpoczął pracę w administracji lasów państwowych w Okręgowym Zarządzie... Czytaj dalej

Włodzimierz Pirożnikow

SMŻ-EBFS|28.09.2018
W dniu 3 stycznia 2009 roku pożegnaliśmy w Białowieży naszego przyjaciela Włodzimierza Pirożnikowa leśnika, myśliwego i przewodnika. Włodzimierz Pirożnikow urodził się 19 lipca 1920 roku na Kresach Wschodnich, zmarł 31 grudnia 2008 roku, w wieku 88 lat, po krótkiej chorobie. Był uczniem szkoły leśnej w Żyrowicach koło Słonima, należąc do jej ostatniego, przedwojennego rocznika. Aresztowany... Czytaj dalej