O stowarzyszeniu

Profesor Pucek

Oliwia Janik|28.09.2018
13 września 2007 r. zmarł Prof. dr hab. Zdzisław Pucek, wybitny naukowiec i wielki orędownik ochrony żubra. Przez ponad 50 lat pracował w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, a po odejściu profesora Augusta Dehnela kierował ta placówką. Obiektem jego naukowych zainteresowań były między innymi żubry, a co najważniejsze z jego inicjatywy i... Czytaj dalej

Czesław Dolata

Oliwia Janik|28.09.2018
Urodził się 19 maja 1937 roku w Bielszowicach, na Górnym Śląsku. Stąd w 1953 roku przeprowadził się z rodziną do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam uzyskał maturę, po czym podjął studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Ukończył je w 1961 roku. Od września tegoż roku rozpoczął pracę w administracji lasów państwowych w Okręgowym Zarządzie... Czytaj dalej

Włodzimierz Pirożnikow

Oliwia Janik|28.09.2018
W dniu 3 stycznia 2009 roku pożegnaliśmy w Białowieży naszego przyjaciela Włodzimierza Pirożnikowa leśnika, myśliwego i przewodnika. Włodzimierz Pirożnikow urodził się 19 lipca 1920 roku na Kresach Wschodnich, zmarł 31 grudnia 2008 roku, w wieku 88 lat, po krótkiej chorobie. Był uczniem szkoły leśnej w Żyrowicach koło Słonima, należąc do jej ostatniego, przedwojennego rocznika. Aresztowany... Czytaj dalej

Odszedł Roman Lewsza

Oliwia Janik|28.09.2018
23 lutego tego roku pożegnaliśmy Pana Romana Lewszę, wieloletniego pracownika Białowieskiego Parku Narodowego, który poświęcił się pracy przy karmieniu żubrów i opiece nad stadem. Poniżej wspomnienie Jego przyjaciela, pana Janusza Sochackiego. „Poznałem Romana kilka lat temu. Jadąc z bratem do Białowieży zabraliśmy autostopowiczkę. Postawiliśmy jej jednak warunek, że zabierzemy ją jak nam coś ciekawego opowie.... Czytaj dalej

Profesor Jan Dróżdż – wspomnienie

Oliwia Janik|28.09.2018
Z prawdziwym smutkiem informujemy, że 12 marca 2013 roku zmarł prof. dr habil. n. wet. Jan Dródż – wybitny polski parazytolog, specjalista oceny helmintofauny u żubrów. Prof. dr hab. Jan Dróżdż urodził się w 1931 roku w Krakowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w roku 1950, rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Już jako student... Czytaj dalej

Pamięci profesora Piotra Grigoriewicza Kozło

Oliwia Janik|28.09.2018
W dniu 1 lipca 2013 roku w Mińsku zmarł Piotr Grigoriewich Kozło, doktor nauk biologicznych, profesor, kierownik laboratorium teriologii w Naukowym Centrum Zasobów Przyrodniczych Państwowej Akademii Nauk Białorusi. Był laureatem nagrody Henrego Forda (The Henry Ford Conservation Awards) za ochronę dziedzictwa kultury i środowiska. Jest autorem ponad 300 prac naukowych, 7 monografii oraz kilkudziesięciu ekspertyz.... Czytaj dalej

Pożegnanie Doktora Jacka Lachowicza

Oliwia Janik|28.09.2018
W dniu 25 maja 2015 roku w południe pożegnaliśmy na Cmentarzu Północnym w Warszawie naszego kolegę i przyjaciela dr Jacka Lachowicza. Dr Jacek Lachowicz zmarł 17.05.2015 roku w wieku 64 lat. Był absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (rocznik 1969 – 1975) i wieloletnim adiunktem w Pracowni Parazytoz Zwierząt Dzikich Instytutu Parazytologii... Czytaj dalej

Jiří Kapoun

Oliwia Janik|28.09.2018
Jiří Kapoun urodził się w Strakonicach 17 czerwca 1964 roku, a przez 11 ostatnich lat swojego życia mieszkał w Pisku na południu Czech wraz ze swoją rodziną: żoną i dwójką dzieci – Tomášem i Dominiką. Jiří Kapoun, jako miłośnik czeskiej przyrody, był jednym z głównych inicjatorów powrotu żubra do natury w Czechach. Od roku 2009... Czytaj dalej