Aktualności

Ważny projekt – z udziałem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów

Oliwia Janik|21.03.2017

1 zmnW lutym dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podpisał decyzję w sprawie realizacji „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe” – i weszła ona w życie już z pierwszym dniem marca. Projekt zaplanowany jest na 4 lata i trwać będzie do końca 2020 roku, a sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Leśnego w kwocie 40 mln zł. Zaangażowane w niego są 22 nadleśnictwa, nie tylko te, które już wcześniej miały do czynienia z żubrami, ale i kilka nowych, gdzie być może w niedalekiej przyszłości zwierzęta te zamieszkają.

Zaangażowane jest także Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, mające bogate doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów. Merytorycznym wsparciem będzie SGGW, a przede wszystkim prof. Wanda Olech, prezes SMŻ, główna konsultantka przedsięwzięcia. Partnerem jest też Białowieski Park Narodowy.

Celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji żubra oraz perspektyw jej rozwoju. Najważniejsze zadania to m.in.:

  • Utrzymanie populacji żubrów i zwiększenie jej zasięgu2z
  • Poprawa warunków bytowych zwierzą
  • Rozproszenie stad i tworzenie metapopulacji
  • Monitorowanie (w wielu aspektach) żubrów w Puszczy Białowieskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej i w Bieszczadach
  • Zapewnienie dobrej opieki weterynaryjnej
  • Tworzenie profesjonalnego Banku Genów Żubra
  • Kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb i metod ochrony i zachowania gatunku

Suma 40 mln zł przeznaczona na te cele powinna w zupełności wystarczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb w ciągu czterech lat, ale uczestnictwo w projekcie Lasów Państwowych nie ogranicza nadleśnictw w szukaniu dodatkowych źródeł finansowania, udziału w innych projektach.

Na stronie SMŻ już pojawiło się pierwsze ogłoszenie – zamówienie na znak graficzny (logo) projektu.

Oliwia Janik|16.10.2018

W Nadleśnictwie Lidzbark powstanie zagroda żubrów – pierwsze warsztaty za nami!

11 października 2018 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami budowy zagrody dla zwierząt w tym rejonie. Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce biologię i historię żubra... Czytaj dalej
Oliwia Janik|25.09.2018

Warsztaty o żubrach w Nadleśnictwie Lidzbark

Serdecznie zapraszamy na warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark, które odbędą się 11 października w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty w Lubowidzu. Warsztaty będą świetną okazją do wysłuchania referatów Profesor Wandy Olech o biologii i historii żubra oraz wyborze Nadleśnictwa Lidzbark na miejsce budowy nowej zagrody pokazowej żubrów. Przedstawiciele Nadleśnictwa Lidzbark przedstawią planowany harmonogram... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności