Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia – kadencja 2021-2024

PREZES: Profesor Dr hab. Wanda Olech-Piasecka

Od ponad 30 lat zajmuję się ochroną żubra w Polsce i Europie, koordynuję projekty ukierunkowane zarówno na badania naukowe jak i na działania w terenie. W tym czasie populacja tego gatunku wzrosła czterokrotnie.

ŻYCIORYS

O MNIE

 

WICEPREZES: Dr hab. Wojciech Bielecki

 

 

 

 

 

WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin

 

 

 

 


SEKRETARZ: Profesor Dr hab. Kajetan Perzanowski

 

 

 

 


SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak

 

 

 

SMŻ-EBFS|16.07.2018

Walne Zgromadzenie Członków SMŻ

Tym razem nie było żadnych wątpliwości i zgodnie z procedurami dokonano zmiany w Zarządzie SMŻ oraz wprowadzono uzupełnienia i poprawki do Statutu. W miejsce Aleksandra Bołbota, który ustąpił z funkcji członka Zarządu, po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających powołano do Zarządu Jerzego Dackiewicza. W Statucie Stowarzyszenia znalazły się też zapisy pozwalające na sprawniejsze funkcjonowanie naszej organizacji i... Czytaj dalej
SMŻ-EBFS|16.07.2018

V walne zgromadzenie SMŻ za nami

We wtorek 12 września, w przeddzień jubileuszowej XV międzynarodowej konferencji naukowej „Żubry w kulturze i sztuce” w Ostrowiu Wielkopolskim odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Prezes, prof. Wanda Olech pokrótce przedstawiła zgromadzonym na sali uczestnikom osiągnięcia SMŻ w czasie ostatnich 3 lat. Działania Stowarzyszenia z tego okresu miały bardzo zróżnicowany charakter – była... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wpisy