Członkostwo

Miłośnikiem żubrów zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu może zostać każdy, kto darzy sympatią te zwierzęta, chciałby się czegoś o nich dowiedzieć i przyczynić do rozwoju europejskiej populacji tego królewskiego gatunku. Szczególnie gorąco zapraszamy organizacje i firmy, które swoim wsparciem umożliwią nam dalsze aktywne działanie na rzecz żubrów! Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

CZŁONEK ZWYCZAJNY

Zgodnie ze Statutem, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia (…) na podstawie złożonej pisemnie deklaracji, zobowiązująca się do realizowania celów Stowarzyszenia i opłacania składek. Aktualna wysokość składki członkowskiej ustalona przez Walne Zgromadzenie Członków wynosi 40 zł. Członkowie zwyczajni SMŻ otrzymują unikalną odznakę w postaci srebrnego żubra (przypinki).

Deklaracja członkowska - członek zwyczajny

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Zgodnie ze Statutem, członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna oraz inne podmioty, które zgłosiły pisemnie w formie deklaracji chęć realizacji lub pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia i zadeklarowały wsparcie finansowe lub innego rodzaju na rzecz Stowarzyszenia. Status członka wspierającego nadaje Zarząd. Członek wspierający może brać udział w pracach Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela (dotyczy osób prawnych). Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

Deklaracja - członek wspierający

CZŁONEK HONOROWY

Zgodnie ze Statutem, Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów. Członkowie honorowi nie płacą składek. Członkowie honorowi SMŻ otrzymują unikalną odznakę w postaci złotego żubra (przypinki).

ZŁÓŻ APLIKACJĘ CZŁONKOWSKĄ

  Aby złożyć aplikację:

  1. Pobierz formularz
   Deklaracja członkowska - członek zwyczajny
   Deklaracja - członek wspierający
  2. Wydrukuj oraz wypełnij wniosek
  3. Zeskanuj wniosek
  4. Wypełnij poniższy formularz załączając skan wniosku