Białowieża 2019

Kategoria:

Opis

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Żubry w Białowieskim Mateczniku

odbyła się w dniach 5–6 września 2019, w Białowieży


CZASOPISMO NAUKOWE:

ŻUBR I JEGO OCHRONA BIULETYN, TOM 12 – jest dostępne online pod adresem:

http://ojs.wisent.org/index.php/czasopismo

 


MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Materiały konferencyjne

 


PREZENTACJE

Kędrak-Jabłońska A., Budniak S., Jabłoński A., Szczawińska A., Reksa M., Krupa M., Krzysiak M.K., Szulowski K. Pasteurella multocida u żubrów w Polsce

Larska M., Krzysiak M.K., Bielecki W. Brodawczyca gardła u żubrów

Parusel J.B. Gdyby nie żubry pszczyńskie