JANÓW LUBELSKI 2022

Opis

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Powrót żubra do Lasów Janowskich

odbyła się w dniach 8–9 września 2022, w Janowie Lubelskim


CZASOPISMO NAUKOWE:

ŻUBR I JEGO OCHRONA BIULETYN, TOM 14 – jest dostępne online pod adresem:

http://ojs.wisent.org/index.php/czasopismo

 


EUROPEAN BISON (BISON BONASUS) STRATEGIC SPECIES STATUS REVIEV 2020


MATERIAŁY KONFERENCYJNE