Muczne 2018

Kategoria:

Opis

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Żubry w Dolinie Sanu

odbyła się w dniach 5–6 września 2018, w Mucznem


CZASOPISMO NAUKOWE:

ŻUBR I JEGO OCHRONA BIULETYN, TOM 11 – jest dostępne online pod adresem:

http://ojs.wisent.org/index.php/czasopismo


MATERIAŁY KONFERENCYJNE