Artykuły naukowe na temat ochrony żubra

SMŻ-EBFS|25.01.2023

Żubry wymagają ochrony z powodu niskiej zmienności genetycznej, zagrożeń zdrowia i fragmentacji siedlisk, z jaką mamy do czynienia we współczesnej Europie.

Ochrona żubra opiera się na badaniach naukowych, które ukierunkowują i wspierają działania prowadzone w zagrodach hodowlanych oraz strategiczne decyzje dotyczące zakładania i prowadzenia stad wolnościowych.

Najnowsze publikacje naukowe dotyczące żubra są prezentowane w krótkiej, opisowej formie na stronie https://wisent.org/k/publikacje/

 

 

Dane do prowadzenia badań  naukowych pozyskiwane są w wyniku realizacji monitoringu genetycznego, telemetrycznego oraz genetycznego. Prowadzone są obserwacje osobników w zagrodach oraz w stadach wolnościowych. Szczegółowo analizuje się informacje napływające od hodowców i opiekunów stad publikowane corocznie w zeszytach Księgi Rodowodowej Żubrów.

Analiza danych prowadzona jest przez naukowców z instytutów krajowych, we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Wyniki badań naukowych publikowane są w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, co przyczynia się do lepszej ochrony żubra oraz szerzenia najlepszych praktyk, które mogą posłużyć również zarządzaniu populacjami innych dużych ssaków roślinożernych.

Zachęcamy do odwiedzania strony https://wisent.org/k/publikacje/

 

 

 

SMŻ-EBFS|17.06.2024

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu platformy edukacyjnej. Opisem przedmiotu zapytania z niezbędnymi załącznikami – do pobrania Opis przedmiotu zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 1 lipca... Czytaj dalej
SMŻ-EBFS|10.06.2024

KONFERENCJA ŻUBROWA 5-6 września 2024, Gołdap

Trwa rejestracja na XXI Międzynarodową Konferencję Naukową „Żubr w Puszczy Rominckiej”,  organizowaną w dniach 5-6 września 2024 roku w Gołdapi.  Wszystkie informacje dostępne są na stronie https://konferencja.smz.waw.pl/   Zapraszamy do podzielenia się wynikami prac i doświadczeniem w formie prezentacji ustnej. Termin przesłania streszczeń prezentacji ustnych (w dwóch językach):  31 lipca 2024 r.     We... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności