Artykuły naukowe na temat ochrony żubra

SMŻ-EBFS|25.01.2023

Żubry wymagają ochrony z powodu niskiej zmienności genetycznej, zagrożeń zdrowia i fragmentacji siedlisk, z jaką mamy do czynienia we współczesnej Europie.

Ochrona żubra opiera się na badaniach naukowych, które ukierunkowują i wspierają działania prowadzone w zagrodach hodowlanych oraz strategiczne decyzje dotyczące zakładania i prowadzenia stad wolnościowych.

Najnowsze publikacje naukowe dotyczące żubra są prezentowane w krótkiej, opisowej formie na stronie https://wisent.org/k/publikacje/

 

 

Dane do prowadzenia badań  naukowych pozyskiwane są w wyniku realizacji monitoringu genetycznego, telemetrycznego oraz genetycznego. Prowadzone są obserwacje osobników w zagrodach oraz w stadach wolnościowych. Szczegółowo analizuje się informacje napływające od hodowców i opiekunów stad publikowane corocznie w zeszytach Księgi Rodowodowej Żubrów.

Analiza danych prowadzona jest przez naukowców z instytutów krajowych, we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Wyniki badań naukowych publikowane są w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, co przyczynia się do lepszej ochrony żubra oraz szerzenia najlepszych praktyk, które mogą posłużyć również zarządzaniu populacjami innych dużych ssaków roślinożernych.

Zachęcamy do odwiedzania strony https://wisent.org/k/publikacje/

 

 

 

Redakcja|26.09.2023

Kryspin Kuberka

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 3 sierpnia  2023 roku zmarł wieloletni opiekun gołuchowskich żubrów, doktor Kryspin Kuberka. Kryspin Kuberka, urodził się 24 lutego 1952 roku w Pleszewie.  Po ukończeniu  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  podjął pracę w rodzinnej miejscowości na stanowisku ordynatora w Powiatowej Lecznicy dla Zwierząt. Pracując w jednostce  podległej Powiatowemu... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|13.09.2023

OGŁOSZENIE

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów i animacji na stoisku Stowarzyszenia Miłośników Żubrów podczas 6 wydarzeń plenerowych w latach 2023/ 2024, w ramach projektu „Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku proekologicznych postaw konsumenckich”. Poszukujemy dwóch trenerów na każde z wydarzeń. Formularz ofertowy wraz z niezbędnymi załącznikami i opisem przedmiotu... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności