European Bison Conservation Newsletter (Żubr i jego ochrona Biuletyn)

Czasopismo naukowe, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.
Pierwszy zeszyt Biuletynu ukazał się w 2008 roku.

Na łamach czasopisma publikowane są recenzowane artykuły naukowe i nierecenzowane artykuły popularnonaukowe dotyczące rodzaju Bison.

ISSN 2450-1735


Wersja online czasopisma dostępna jest pod adresem: http://ojs.wisent.org/index.php/czasopismo

Zachęcamy do zgłaszania tekstów do publikacji poprzez ww. platformę Open Journal System.


Wersja drukowana czasopisma wydawana jest raz w roku, w związku z cykliczną konferencją naukową dotyczącą ochrony żubra, organizowaną przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.