Członkowie Stowarzyszenia są autorami opracowań dotyczących żubra, powstających w ramach projektów realizowanych  przez różne instytucje i organizacje działające w Polsce. Poniżej znajdują się elektroniczne wersje tych opracowań.