Dokąd podróżują żubry

SMŻ-EBFS|17.01.2011

W drugim tygodniu stycznia Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zorganizowało duży transport żubrów, które trafiły do naszych południowych sąsiadów. 6 samic z Białowieży i jeden byk ze Smardzewic pojechało do Czech. Na pięć żubrów czekała nowa zagroda w Mimoń prowadzona przez Czeskie Lasy Wojskowe, a na pozostałe – prywatny hodowca.

W ramach projektu „Ochrona ex situ żubra w Polsce” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego organizuje wkrótce przewóz dwóch żubrów do Białowieży, a nad przebiegiem operacji czuwać będzie doświadczony specjalista z SMŻ Łukasz Poławski. Miejsce zamieszkania zmienią: POTAN, z Pszczyny, urodzony w 2007 r., oraz o dwa lata starszy POLIMAR z hodowli w Niepołomicach. W białowieskim Ośrodku Hodowli Żubrów staną się, miejmy nadzieję, ojcami wielu zdrowych cieląt. Warto dodać, że POTAN jest potomkiem RAMONA – byka sprowadzonego przed laty z Niemiec dla wzmocnienia i wzbogacenia puli genowej polskich żubrów.

Tekst: Elżbieta Strucka

In the near future European Bison Friends Society is organizing a large transport of wisent. Animals will go to our southern neighbors. Six females from Bialowieza and one bull from Smardzewice will travel to the Czech Republic. Five bison are expected in the new breeding enclosure in Mimoń under supervision of Czech Military Forest , while the other ones – by a private breeder.

Within the project „Ex situ conservation of European bison in Poland „, Warsaw University of Life Sciences arranges the transport of two bison to Bialowieża. Operation will ensured by an experienced specialist from EBFS – Łukasz Poławski. Following bison will change their domicile: born in 2007 POTAN from Pszczyna, and 2 years older POLIMAR from Niepołomice Breeding Center. We hope that they will give many healthy calves in Breeding Center in Bialowieża. It is worth noting that POTAN in an offspring of RAMON – the bull brought years ago from Germany to enrich gene pool of Polish European bison.

Text: Elżbieta Strucka

SMŻ-EBFS|17.06.2024

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu platformy edukacyjnej. Opisem przedmiotu zapytania z niezbędnymi załącznikami – do pobrania Opis przedmiotu zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 1 lipca... Czytaj dalej
SMŻ-EBFS|14.06.2024

Dzień Otwarty w ZKP Sułkowice 2024

W dniu 12 czerwca 2024 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbył się kolejny Dzień Otwarty. Program Dnia Otwartego obejmował strefę edukacyjną, promocyjną, gier i zabaw ruchowych, a także strefę wypoczynku. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w tym roku  oprócz żubrowej edukacji, przygotowało informacje związane z nowym projektem edukacyjnym ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność –... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności