Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce

Projekt koordynowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

Do głównych celów projektu należy:

  1. Stworzenie modelu zarządzania populacją zagrożonego gatunku w przestrzeni wykorzystywanej gospodarczo.
  2. Zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno – zachodniej z wyjściowych 110 do co najmniej 190 osobników z jednoczesnym zainicjowaniem naturalnego zwiększenia areału występowania żubrów o co najmniej 30 %, co będzie skutkować zwiększeniem liczebności populacji z jednoczesnym zmniejszeniem liczby zwierząt na jednostkę powierzchni areału jako metody rozwoju populacji w krajobrazie rolniczo-leśnym.

W ramach projektu Stowarzyszenie Miłośników Żubrów jest wykonawcą następujących zadań:

– badanie parazytologiczne prób pobranych od żubrów

– badanie patomorfologiczne prób pobranych od żubrów

– badanie genetyczne prób pobranych od żubrów

strona projektu ztp

ODWIEDŹ STRONĘ PROJEKTU


loga ZTP

Projekt „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” jest współfinansowany w ramach Instrumentu Finansowego na rzecz Środowiska (ENV.E.3 – LIFE – Przyroda) ze środków LIFE+ (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 08.07.2014 r. nr LIFE13NAT/PL/000010) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 16.07.2014 r. nr 478/2014/Wn-16/OP-RE-LF/D)


Czas realizacji projektu – 2014-2018

Koordynator – Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze