Karta zgłoszenia uczestnictwa

Show in English

  Konferencja
  ŻUBRY W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ
  3-4 WRZEŚNIA 2020 ROKU

  Czy Pan/Pani chce wygłosić prezentację (15 min):

  Czy Pan/Pani chce przedstawić e-poster (5 min): TakNie

  Czy Pan/Pani chce opublikować pełny tekst wystąpienia w materiałach konferencyjnych: TakNie

  Czy chce Pan/Pani opublikować pracę naukową w European Bison Conservation Newsletter 2020: TakNie

  Czy Pan/Pani zgłasza chęć wzięcia udziału w wycieczce do Biebrzańskiego Parku Narodowego (5 września) TakNie

  Czy Pan/Pani zgłasza chęć wzięcia udziału w wycieczce do Wilna (5 września) TakNie

  Proszę o zarezerwowanie noclegów:

  2/3 IX 2020 3/4 IX 2020 4/5 IX 2020 5/6 IX 2020

  Pokój

  HOTEL