Karta zgłoszenia uczestnictwa

Show in English

Konferencja
ŻUBRY W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ
3-4 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Czy Pan/Pani chce wygłosić prezentację (15 min):

Czy Pan/Pani chce przedstawić e-poster (5 min): TakNie

Czy Pan/Pani chce opublikować pełny tekst wystąpienia w materiałach konferencyjnych: TakNie

Czy chce Pan/Pani opublikować pracę naukową w European Bison Conservation Newsletter 2020: TakNie

Czy Pan/Pani zgłasza chęć wzięcia udziału w wycieczce do Biebrzańskiego Parku Narodowego (5 września) TakNie

Czy Pan/Pani zgłasza chęć wzięcia udziału w wycieczce do Wilna (5 września) TakNie

Proszę o zarezerwowanie noclegów:

2/3 IX 2020 3/4 IX 2020 4/5 IX 2020 5/6 IX 2020

Pokój

HOTEL