O współpracy polsko-rumuńskiej na Wydziale Nauk o Zwierzętach

Oliwia Janik|29.05.2018

27 maja prof. Wanda Olech reprezentująca European Bison Conservation Center oraz dr Zuzanna Nowak z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie spotkały się z przedstawicielami organizacji pozarządowej Societatea Română de Sălbăticie. Ze strony rumuńskiej w spotkaniu wziął udział Adrian Hăgătiș, Dyrektor Generalny SRS i Alexandru Bulacu, Executive Director.

Cele organizacji to wyodrębnianie, ochrona i promocja obszarów dzikiej przyrody w Rumunii poprzez rozwój społeczeństwa rumuńskiego szanującego równowagę między zasadami ochrony środowiska, a działaniami społecznymi i gospodarczymi. Instytucja pełni rolę konsultanta przy różnych projektach reintrodukcji przeprowadzanych na terenie Rumunii.  

Spotkanie odbyło się w kontekście licznych starań o uratowanie gatunku Bison bonasus. Rozmowy dotyczyły poprzednich analiz genetycznych żubrów ponownie wprowadzonych do środowiska naturalnego w Rumunii. Wypracowano na przyszłość model współpracy pomiędzy stronami.  

Alexandru Bulacu, Executive Director SRS, a także członek IUCN oraz Bison Specialist Group podkreślił, że dla populacji branych pod uwagę niezbędne są dane genetyczne, dlatego cieszy się, że Rumunia ma szansę na prawdziwe partnerstwo z najlepszymi naukowcami w tej dziedzinie. Korelacja wszystkich danych w połączeniu z próbkami DNA udostępnionymi przez Bank Genów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapewni pełny obraz związków pomiędzy osobnikami należącymi do linii genetycznej obecnej w Rumunii.

Mając na uwadze rozwój i wzmocnienie europejskiej populacji żubrów czekamy na efekty współpracy!

Oliwia Janik|19.04.2019

Spokoju, radości i miłości!

Fot. Katarzyna Borek... Czytaj dalej
Oliwia Janik|03.04.2019

Zgłoszenia na konferencję tylko do końca kwietnia

Przypominamy, że z końcem kwietnia upływa termin zgłoszeń na konferencję „Żubry w białowieskim mateczniku”. W terminie 5-6 września 2019 spotkamy się już po raz siedemnasty, a miejscem konferencji będzie Białowieża. Na stronie w zakładce „Konferencje” – „Białowieża 2019” zamieściliśmy komunikat konferencyjny. W tym roku po raz pierwszy zgłoszeń można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej za... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności