O współpracy polsko-rumuńskiej na Wydziale Nauk o Zwierzętach

Oliwia Janik|29.05.2018

27 maja prof. Wanda Olech reprezentująca European Bison Conservation Center oraz dr Zuzanna Nowak z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie spotkały się z przedstawicielami organizacji pozarządowej Societatea Română de Sălbăticie. Ze strony rumuńskiej w spotkaniu wziął udział Adrian Hăgătiș, Dyrektor Generalny SRS i Alexandru Bulacu, Executive Director.

Cele organizacji to wyodrębnianie, ochrona i promocja obszarów dzikiej przyrody w Rumunii poprzez rozwój społeczeństwa rumuńskiego szanującego równowagę między zasadami ochrony środowiska, a działaniami społecznymi i gospodarczymi. Instytucja pełni rolę konsultanta przy różnych projektach reintrodukcji przeprowadzanych na terenie Rumunii.  

Spotkanie odbyło się w kontekście licznych starań o uratowanie gatunku Bison bonasus. Rozmowy dotyczyły poprzednich analiz genetycznych żubrów ponownie wprowadzonych do środowiska naturalnego w Rumunii. Wypracowano na przyszłość model współpracy pomiędzy stronami.  

Alexandru Bulacu, Executive Director SRS, a także członek IUCN oraz Bison Specialist Group podkreślił, że dla populacji branych pod uwagę niezbędne są dane genetyczne, dlatego cieszy się, że Rumunia ma szansę na prawdziwe partnerstwo z najlepszymi naukowcami w tej dziedzinie. Korelacja wszystkich danych w połączeniu z próbkami DNA udostępnionymi przez Bank Genów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapewni pełny obraz związków pomiędzy osobnikami należącymi do linii genetycznej obecnej w Rumunii.

Mając na uwadze rozwój i wzmocnienie europejskiej populacji żubrów czekamy na efekty współpracy!

Oliwia Janik|07.03.2019

Postępy w badaniach nad zarodkami żubra z in vitro

W 2017 roku, po raz pierwszy na świecie, zespół pani profesor Anny Duszewskiej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie uzyskał zarodki żubra metodą in vitro. Badania te stanowią część Banku Genów Żubra rozwijanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. W miarę możliwości od każdej samicy eliminowanej pobierano jajniki post mortem. Następnie... Czytaj dalej
Oliwia Janik|06.03.2019

Żubry w białowieskim mateczniku

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze wydarzenie dla wszystkich członków Stowarzyszenia Miłośników Żubrów – corocznie organizowana międzynarodowa konferencja o żubrach. W bieżącym roku obchodzimy 90-lecie restytucji żubra, w związku z czym na miejsce konferencji nieprzypadkowo wybrano Białowieżę. W terminie 5-6 września 2019 spotkamy się już po raz siedemnasty! Na stronie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów w zakładce „Konferencje”... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności