OCHRONA POPULACJI ŻUBRA W ZAGRODACH – warsztaty on-line, 23 listopada 2021r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
zaprasza Państwa
na
warsztaty on-line
CZYNNA OCHRONA POPULACJI ŻUBRA W ZAGRODACH
23 listopada 2021 r.

Celem warsztatów jest przedstawienie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami utworzenia zagrody pokazowej w Nadleśnictwie Supraśl.

Program warsztatów

10:00 – rozpoczęcie warsztatów, „Biologia gatunku i jego losy w hodowli” – Wanda Olech, SGGW
10:40 – „Opieka weterynaryjna nad żubrami w zagrodach”- Wojciech Bielecki, SGGW
11:30 – „Hodowla żubrów w zagrodach”- Mieczysław Hławiczka
12:00 – przerwa
12:20 – „Funkcjonowanie Zagrody Pokazowej Żubrów w Mucznem”- Nadleśnictwo Stuposiany
12:50 – „Zagroda pokazowa żubrów w Supraślu – plany i ich realizacja”- Nadleśnictwo Supraśl
13:10 – „Monitoring siedliska w zagrodach” – Daniel Klich, SGGW
13:40 – „Promocja ochrony żubra w projektach przyrodniczych” – Lidia Sternik-Stempkowska, SGGW
14:00 – dyskusja i zakończenie

Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału za pośrednictwem poniższego formularzu

do  21 listopada 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy!

  Formularz zgłoszenia na warsztaty on-line
  OCHRONA POPULACJI ŻUBRA W ZAGRODACH
  23 LISTOPADA, 2021 ROKU

  Warsztaty będą miały formę on-line. W dniu warsztatów otrzymają Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.


  Dane kontaktowe są nam niezbędne w przypadku problemów technicznych z udziałem w warsztatach, dlatego prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia.

  UWAGA! KARTĘ PROSIMY PRZESŁAĆ DO 21 LISTOPADA 2021 ROKU