PUSZCZA AUGUSTOWSKA 2021

Kategoria:

Opis

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Żubry w Puszczy Augustowskiej

odbyła się w dniach 9–10 września 2021, w Augustowie


CZASOPISMO NAUKOWE:

ŻUBR I JEGO OCHRONA BIULETYN, TOM 13 – jest dostępne online pod adresem:

http://ojs.wisent.org/index.php/czasopismo


MATERIAŁY KONFERENCYJNE