Tworzymy matapopulację – „Głos Lasu”, grudzień 2022

SMŻ-EBFS|21.12.2022

W grudniowym „Głosie Lasu” przeczytamy  ciekawy wywiad Małgorzaty Kołodziejczyk z profesor Wandą Olech z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, koordynatorem merytorycznym projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” (2019–2023), prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów o zbliżającym się stuleciu restytucji żubra i rozwoju jego populacji w Polsce

Liczebność światowej populacji żubra pod koniec 2021 r. wynosiła prawie 10 tys. osobników. To imponujące statystyki. A restytucja żubra zaczęła się w 1923 r., z chwilą utworzenia Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra z aktywnym udziałem Polski… 

W 1923 r. gatunek stał u progu zagłady, na całym świecie pozostały tylko 54 żubry czystej krwi. Czasy I wojny światowej i przemarsze różnych wojsk przez Puszczę Białowieską, która była ostoją żubra, zrobiły swoje. Żubr jest gatunkiem bardzo wrażliwym na niepokoje społeczne. Dostrzegliśmy to choćby w okresie podziału byłego Związku Radzieckiego. Także w latach 90. ub. w. populacja żubra w Rosji i Ukrainie zaczęła się zmniejszać z powodu braku troski o nią. Sięgając zaś pamięcią do roku 1919, trzeba przypomnieć, że zabito wtedy ostatnią krowę z populacji naturalnej. Obecna populacja wywodzi się od zaledwie 12 osobników. Jesienią 1929 r., dzięki nowo utworzonym Lasom Państwowym, ówczesnemu Ministerstwu Rolnictwa i Międzynarodowemu Towarzystwu Ochrony Żubra, dwa pierwsze żubry przyjechały z powrotem do Białowieży. Znalazły miejsce w zagrodach zbudowanych przez LP. Za tymi działaniami stoją oczywiście ludzie: profesor Jan Sztolcman, łowczy wielkopolski Władysław Janta-Połczyński, prof. Władysław Szafer, a także Lasy Państwowe, które były już wtedy instytucją. Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra wyraźnie wskazywało, że Puszcza Białowieska – kolebka żubrów – to najlepsze miejsce do odtworzenia gatunku. „

Cały  artykuł udostępniamy TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja|28.11.2023

Wojciech Sobociński, ROGATE DUSZE – recenzja

Niepokorne olbrzymy Po ponad 20 latach szperania po licznych archiwach i wertowania setek stron dokumentów ukazała się książka podsumowująca ważną część wiedzy (często zupełnie nowej) dotyczącej akcji ratowania ostatnich żubrów. Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Wojciecha Sobocińskiego Rogate dusze. Recenzja Małgorzaty Kołodziejczyk ukazała się w październikowym Głosie Lasu:          ... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|26.11.2023

OGŁOSZENIE

Z uwagi na brak ofert w  odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie, ponownie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji serii 5 ok. 90 minutowych webinariów tłumaczonych na PJM, a także nagranie 3 ok. 40 minutowych lekcji edukacyjnych, w ramach projektu „Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności