Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021
8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie:
PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech
WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki
WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin
SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski
SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i jest kontynuatorem założonego w latach 20. ubiegłego wieku Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubrów.
Skupia ludzi różnych profesji – zarówno tych, którzy na co dzień mają do czynienia z żubrami lub zajmują się tą tematyką zawodowo, jak i tych, którzy żubrami po prostu się interesują i zależy im na skutecznej i efektywnej ochronie gatunku. Wśród członków są leśnicy, naukowcy, hodowcy, lekarze weterynarii, artyści, studenci czy przedstawiciele mediów. SMŻ ma też wielu członków za granicą. Jest organizacją non-profit.
Prezesem Stowarzyszenia jest od początku prof. Wanda Olech, koordynator europejskich programów ochrony żubra i koordynator aktualnego projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” oraz „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.
Siedziba SMŻ mieści się w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zgodnie ze statutem, zakres zadań Stowarzyszenia jest bardzo bogaty. Jego główne cele to działalność edukacyjna, szkoleniowa, doradcza, konsultacyjna i naukowa.
Lidia Sternik-Stempkowska|17.01.2022

8 żubrów z Polski pojechało do Hiszpanii

10 stycznia w daleką drogę do Hiszpanii wyruszyło 8 żubrów z czterech polskich ośrodków hodowlanych. Przygotowania do ich transportu rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku, należało bowiem przebadać zwierzęta oraz uzyskać dokumenty wymagane przed wywozem ich z kraju, takie jak świadectwa weterynaryjne czy zezwolenie na wywóz gatunku objętego ochroną ścisłą od GDOŚ. Miejscami docelowymi były ... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|11.01.2022

7 cieląt w augustowskim stadzie

Wolne stado żubrów w Puszczy Augustowskiej utworzono w 2018 roku. Początkowo liczyło ono 8 osobników. Dziś wiemy, że liczba żubrów wzrosła do ok. 20 osobników, przy czym 7 z nich to cielęta. Działania przygotowawcze do utworzenia nowego stada rozpoczęły się już w 2012 roku, kiedy to w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, zbadano  warunki przyrodnicze do utworzenia populacji żubrów. Następnie rozpoczęto prace przygotowawcze oraz wsiedlono... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności