Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021
8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie:
PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech
WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki
WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin
SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski
SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i jest kontynuatorem założonego w latach 20. ubiegłego wieku Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubrów.
Skupia ludzi różnych profesji – zarówno tych, którzy na co dzień mają do czynienia z żubrami lub zajmują się tą tematyką zawodowo, jak i tych, którzy żubrami po prostu się interesują i zależy im na skutecznej i efektywnej ochronie gatunku. Wśród członków są leśnicy, naukowcy, hodowcy, lekarze weterynarii, artyści, studenci czy przedstawiciele mediów. SMŻ ma też wielu członków za granicą. Jest organizacją non-profit.
Prezesem Stowarzyszenia jest od początku prof. Wanda Olech, koordynator europejskich programów ochrony żubra i koordynator aktualnego projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” oraz „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.
Siedziba SMŻ mieści się w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zgodnie ze statutem, zakres zadań Stowarzyszenia jest bardzo bogaty. Jego główne cele to działalność edukacyjna, szkoleniowa, doradcza, konsultacyjna i naukowa.
Lidia Sternik-Stempkowska|09.11.2021

Zapraszamy na dwa warsztaty online pt. „Ochrona populacji żubra w zagrodach” w dniach 23, 24 listopada 2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na warsztaty online pt. Ochrona populacji żubra w zagrodach, które odbędą się w dniach 23  i 24 listopada br., za pośrednictwem platformy MS Teams. Warsztaty organizowane są w związku z planami otwarcia dwóch nowych zagród pokazowych żubrów w Supraślu i Krajewie (Nadleśnictwo Dwukoły). Spotkania organizowane są z myślą... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|21.10.2021

Relacja z XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”

apraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane były  podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, która odbyła się w dniach 9-10 września 2021 r. w Augustowie. Konferencja organizowana  corocznie przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów to najważniejsze wydarzenie naukowe roku dla pasjonatów żubra. Od 18 lat raz w roku żubrolodzy z całego świata spotykają się by wymienić doświadczenia i podzielić się wynikami badań. Podczas... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności