Warsztaty Czynna ochrona populacji żubra w Jaśliskach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
zaprasza Państwa
na
warsztaty
CZYNNA OCHRONA POPULACJI ŻUBRA
13 maja 2022 r.
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach, Jaśliska 30

Celem warsztatów jest przedstawienie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami jego introdukcji w Nadleśnictwie Rymanów.

Program warsztatów

10:00– rozpoczęcie warsztatów, „Historia i aktualna sytuacja gatunku” – Wanda Olech, SGGW
10:50 – „Opieka nad wolnym stadem żubrów” – Krzysztof Żoch
11:20 – „Żubry w Bieszczadach” – Maciej Ciuła, RDLP Krosno
11:50 – przerwa kawowa
12.10 – Profilaktyka i monitoring zdrowia żubra” – Wojciech Bielecki, SGGW
12:50 – „Monitoring populacji żubra w ramach realizowanych projektów” – Daniel Klich, SGGW
13.20 – Podsumowanie i dyskusja – Wanda Olech, SGGW
14.20 – zakończenie i obiad

Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału za pośrednictwem poniższego formularzu

do 8 maja 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy!

  Formularz zgłoszenia na warsztaty
  CZYNNA OCHRONA POPULACJI ŻUBRA
  13 maja, 2022 ROKU

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  Obiad wegetariański

  Dane kontaktowe są nam niezbędne w przypadku problemów technicznych z udziałem w warsztatach, dlatego prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia.

  UWAGA! KARTĘ PROSIMY PRZESŁAĆ DO 8 MAJA 2022 ROKU