Warsztaty Czynna ochrona populacji żubra

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
zaprasza Państwa na warsztaty
CZYNNA OCHRONA POPULACJI ŻUBRA
29 października 2020 r.

Celem warsztatów jest przedstawienie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami jego reintrodukcji w Nadleśnictwie Gołdap.

Program warsztatów

10:00– rozpoczęcie warsztatów, „Historia i aktualna sytuacja gatunku” –  Wanda Olech, SGGW
10:40 – Opieka nad wolną populacją żubrów w Puszczy Boreckiej – Krzysztof Żoch, Nadleśnictwo Borki
11:20 – Kompleksowa ochrona żubra z Polsce, doświadczania w opiece nad nowo utworzonym stadem- Joanna Jadeszko, Adam Sieńko, Nadleśnictwo Augustów
11:50 – przerwa
12.10 – Żubr w Puszczy Romnickiej, Nadleśnictwo Gołdap
12:40 – Monitoring populacji żubra w ramach realizowanych projektów –  Daniel Klich, SGGW
13.30 – Wizerunek żubra i promocja jego ochrony – Lidia Sternik-Stempkowska, SGGW
14.00 – dyskusja i zakończenie

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy!

  Formularz zgłoszenia na warsztaty
  CZYNNA OCHRONA POPULACJI ŻUBRA
  29 PAŹDZIERNIKA, 2020 ROKU
  GOŁDAP, UL. PARTYZANTÓW 31

  Warsztaty będą miały formę on-line. W dniu warsztatów otrzymają Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

  Dane kontaktowe są nam niezbędne w przypadku problemów technicznych z udziałem w warsztatach, dlatego prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia.