Wręczenie medalu im. Profesora Tadeusza Vetulaniego

SMŻ-EBFS|28.02.2023

W dniu 24 lutego 2023 roku, Profesor dr hab. Wanda Olech została uhonorowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu medalem im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. Medal został przyznany „za dokonania na rzecz programów hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz ochrony gatunków zwierząt zagrożonych lub konfliktowych”. Ponadto uzasadniono, że Pani Profesor Wanda Olech,jest „wybitnym zootechnikiem, specjalistką z zakresu oceny i utrzymania zmienności genetycznej w małych populacjach zwierząt oraz Autorką europejskiej i krajowej strategii ochrony żubra (Bison bonasus), skutkujących powstaniem nowych, wolnych populacji tego gatunku”.

W liście gratulacyjnym złożonym w imieniu Władz oraz Pracowników Insty

tutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk podkreślono, że „przyznanie tak wysokiego wyróżnienia jest wyrazem szczególnego uznania dla wieloletniej i wyjątkowo aktywnej działalności Pani Profesor na rzecz bioróżnorodności oraz ochrony zwierząt”. Zwrócono uwagę, że „bogaty dorobek publikacyjny związany z działalnością naukową, osiągnięcia dydaktyczne oraz pełnienie licznych funkcji organizacyjnych m.in. w Stowarzyszeniu Miłośników Żubrów czy Państwowej Radzie Ochrony Przyrody – sprawiają, że Pani Profesor jest uznanym autorytetem w krajowej i międzynarodowej społeczności naukowej”.

Serdecznie gratulujemy

 

Redakcja|28.11.2023

Wojciech Sobociński, ROGATE DUSZE – recenzja

Niepokorne olbrzymy Po ponad 20 latach szperania po licznych archiwach i wertowania setek stron dokumentów ukazała się książka podsumowująca ważną część wiedzy (często zupełnie nowej) dotyczącej akcji ratowania ostatnich żubrów. Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Wojciecha Sobocińskiego Rogate dusze. Recenzja Małgorzaty Kołodziejczyk ukazała się w październikowym Głosie Lasu:          ... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|26.11.2023

OGŁOSZENIE

Z uwagi na brak ofert w  odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie, ponownie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji serii 5 ok. 90 minutowych webinariów tłumaczonych na PJM, a także nagranie 3 ok. 40 minutowych lekcji edukacyjnych, w ramach projektu „Co kupować, aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności