Wybrane aspekty rehabilitacji zwierząt dziko żyjących

W ramach Projektu Stowarzyszenie Miłośników Żubrów we współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawieprzygotowało certyfikowane szkolenie dla pracowników i kierowników ośrodków rehabilitacji i innych placówek, gdzie udzielana jest pomoc medyczna zwierzętom gatunków chronionych i łownych.

DSC01865Zdjęcie0777W ciągu dwóch dni szkolenia instruktorzy International Wildlife Rehabilitation Council (IWRC), instytucji posiadającej bogate doświadczenie w kształceniu pracowników tego typu ośrodków w USA i wielu innych krajach, przeprowadzili zajęcia dla 70 osobowej grupy uczestników. Wykłady były prowadzone w języku angielskim i symultanicznie tłumaczone. Drugiego dnia odbyły się zajęcia praktyczne związane bezpośrednio z opieką nad zwierzętami i opatrywaniem ich. Dodatkowo wszyscy otrzymali przetłumaczony z angielskiego, pierwszy i unikatowy w Polsce podręcznik dla osób prowadzących ośrodki rehabilitacji. Szkolenie zakończyło się egzaminem, którego pozytywny wynik uprawniał uczestników do uzyskania certyfikatu.

Zdjęcie0791DSCN0127Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji pracowników i osób prowadzących ośrodki rehabilitacji, gdzie udziela się pomocy zwierzętom gatunków chronionych oraz łownych. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu pracy i zwiększeniu skuteczności działań tak, aby jak największa liczba zwierząt została wyleczona i wypuszczona do naturalnego dla nich środowiska. Podkreślono również wagę edukacji społeczeństwa i współpracy ze specjalistycznymi służbami jak np. Warszawska Straż Miejska i jej wyspecjalizowany Referat ds. Ekologicznych, który podejmuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych.


 © International Wildlife Rehabilitation Council

Podręcznik ten jest jednym z elementów szkolenia przeznaczonego dla osób zajmujących się w sposób profesjonalny rehabilitacją dzikich zwierząt (egz. bezpłatny).

Tłumaczenie i opracowanie na podstawie „IWRC Basic Wildlife Rehablitation 5th edition”
Lek. Wet. Agnieszka Czujkowska

Konsultacja Dr n. wet Andrzej G. Kruszewicz.