Za rok spotkanie w Puszczy Boreckiej

Oliwia Janik|30.09.2010

VIII ogólnopolska konferencja naukowa „Żubr w Puszczy Królewskiej”, która odbyła się w Niepołomicach w dn. 9-10 września w międzynarodowym składzie, przeszła do historii, ale na pewno długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Nie tylko z powodów merytorycznych – bo poziom, jak podkreślano, był bardzo wysoki – lecz i ogólnej, znakomitej atmosfery panującej zarówno na sali, jak i poza nią. A każdy, kto w podobnych konferencjach brał udział wie, że sprzyja to bezpośredniej wymianie doświadczeń i integracji środowiska i że wiele doskonałych pomysłów czy projektów rodzi się właśnie podczas kuluarowych rozmów.

Miało też miejsce kilka szczególnie sympatycznych wydarzeń. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, prof. Wanda Olech, w Niepołomicach zapoczątkowano „nową świecką tradycję”: kilku osobom przyznano tytuł „Miłośnika żubra” i wręczono efektowne statuetki z brązu.

Uhonorowani zostali: dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Marian Pigan, burmistrz miasta Niepołomice Roman Ptak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Stanisław Sennik, zasłużony dla bieszczadzkich żubrów Ryszard Paszkiewicz z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, szwedzki fotograf z Parku Natury Eriksberg Tommy Svensson oraz Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach.

Podczas plenerowego spotkania przy grillu, po pierwszym dniu konferencji, organizatorzy pamiętali także o osobach obchodzących w tych dniach swoje urodziny, a kierownik ośrodka hodowli żubrów Białowieskiego Parku Narodowego Jerzy Dackiewicz otrzymał specjalnie namalowany na tę okazję portret.

Konferencja przebiegła niemal w stu procentach zgodnie z planem, nie dojechał tylko jeden prelegent, ze Słowacji.  Na uwagę zasługuje ogromna rozpiętość tematyczna prezentacji i sesji posterowych. Mówiono o szczegółach dotyczących fizjologii i anatomii żubrów, poruszano także bardzo szerokie tematy związane z hodowlą tych zwierząt i ich przemieszczaniem oraz z sytuacją żubrów w zainteresowanych nimi państwach. Uczestnikami konferencji „Żubr w Puszczy Królewskiej” byli przedstawiciele Białorusi, Czech, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Węgier i oczywiście Polacy. A Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zyskało kilkunastu nowych członków.

Następna, IX konferencja odbędzie się za rok w Puszczy Boreckiej.

Tekst: Elżbieta Strucka

VIIIth Scientific Conference „Bison in the Royal Forest”, which took place in Niepołomice on September 9th and 10th, passed, but it would remain for long in the memory of its participants.

Not only for reasons of its merits – which, as participants emphasized, were very high – but also excellent atmosphere both in the conference room and beyond. Anyone who took part in a similar conferences, knows that it promotes the direct exchange of experiences and the integration. This is how many excellent ideas or projects are born precisely at the backstage conversations.

Some particularly nice events took place during the conference. As president of the European Bison Friends Society, prof. Wanda Olech annouced „new secular tradition” – few persons were received the title of „Bison Friend” and were given an impressive bronze statue. Honored were: Director of General Directorate of State Forests Marian Pigan, Mayor of Niepołomice Roman Ptak, Director of the Regional Directorate of State Forests in Krakow Stanislaw Sennik, meritorious for bison in the Bieszczady Mountains Ryszard Paszkiewicz from Ustrzyki Forest Inspectorate, Swedish photographer from Nature Park Eriksberg Tommy Svensson and Foundation of the Royal Castle in Niepołomice.

During the open-air grill, after the first day of the conference, the organizers also remember about the people celebrating their birthday these days, and the manager of bison breeding center in Bialowieza National Park, Jerzy Dackiewicz received a portrait specially painted for the occasion.

Konferencja przebiegła niemal w stu procentach zgodnie z planem, nie dojechał tylko jeden prelegent, ze Słowacji.  The conference proceeded almost one hundred percent according to the plan, only one speaker, from Slovakia, could not came. Noteworthy is a broad range of thematic presentations and poster session. The details of physiology and anatomy of bison were discussed. Also there were raised a very broad topics related to the breeding of animals, their movements and the situation of bison in their countries.

The participants of the conference „Bison in the Royal Forest” were representatives of Belarus, Czech Republic, Spain, Netherlands, Germany, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Hungary and of course Poland. Our Society gained several new members.

Next, IX conference will take place next year in Borecka Fores.

Text: Elżbieta Strucka

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|31.08.2021

Materiały konferencyjne Żubry w Puszczy Augustowskiej już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane będą  podczas zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, w dniach 9-10 września 2021 r. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji. Materiały konferencyjne European Bison Conservation Newsletter Vol.13... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności