Zapraszamy na dwa warsztaty online pt. „Ochrona populacji żubra w zagrodach” w dniach 23, 24 listopada 2021

Lidia Sternik-Stempkowska|09.11.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na warsztaty online pt. Ochrona populacji żubra w zagrodach, które odbędą się w dniach 23  i 24 listopada br., za pośrednictwem platformy MS Teams.

Warsztaty organizowane są w związku z planami otwarcia dwóch nowych zagród pokazowych żubrów w Supraślu i Krajewie (Nadleśnictwo Dwukoły). Spotkania organizowane są z myślą o społeczności lokalnej, jednak uczestniczyć w nich może każda osoba zainteresowana gatunkiem.

Aby wziąć udział w wydarzeniach należy zapisać się za pośrednictwem strony internetowej

Zapraszamy na warsztaty online „Ochrona populacji żubra w zagrodach” w dniu 23 listopada 2021 – Nasze Żubry (wisent.org)

Ochrona populacji żubra w zagrodach – II warsztaty online, 24 listopada 2021 – Nasze Żubry (wisent.org)

Serdecznie polecamy oba wydarzenia!

Fot. Adam Kolator

 

Lidia Sternik-Stempkowska|17.01.2022

8 żubrów z Polski pojechało do Hiszpanii

10 stycznia w daleką drogę do Hiszpanii wyruszyło 8 żubrów z czterech polskich ośrodków hodowlanych. Przygotowania do ich transportu rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku, należało bowiem przebadać zwierzęta oraz uzyskać dokumenty wymagane przed wywozem ich z kraju, takie jak świadectwa weterynaryjne czy zezwolenie na wywóz gatunku objętego ochroną ścisłą od GDOŚ. Miejscami docelowymi były ... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|11.01.2022

7 cieląt w augustowskim stadzie

Wolne stado żubrów w Puszczy Augustowskiej utworzono w 2018 roku. Początkowo liczyło ono 8 osobników. Dziś wiemy, że liczba żubrów wzrosła do ok. 20 osobników, przy czym 7 z nich to cielęta. Działania przygotowawcze do utworzenia nowego stada rozpoczęły się już w 2012 roku, kiedy to w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, zbadano  warunki przyrodnicze do utworzenia populacji żubrów. Następnie rozpoczęto prace przygotowawcze oraz wsiedlono... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności