Maciej Radomski

7 cieląt w augustowskim stadzie

Lidia Sternik-Stempkowska|11.01.2022

Wolne stado żubrów w Puszczy Augustowskiej utworzono w 2018 roku. Początkowo liczyło ono 8 osobników. Dziś wiemy, że liczba żubrów wzrosła do ok. 20 osobników, przy czym 7 z nich to cielęta. Działania przygotowawcze do utworzenia nowego stada rozpoczęły się już w 2012 roku, kiedy to w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, zbadano  warunki przyrodnicze do utworzenia populacji żubrów. Następnie rozpoczęto prace przygotowawcze oraz wsiedlono stado założycielskie. Całoroczną opiekę nad stadem sprawuje Nadleśnictwo Augustów, które nie tylko żubry dokarmia ale również buduje naturalne wodopoje (12 sztuk), tworzy poletka żerowe dla żubrów (29 ha), buduje brogi i magazyno-paśniki. Prace te sfinansowane są z projektów „Kompleksowa ochrona żubra w przez Lasy Państwowe” (Fundusz Leśny) oraz „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce (środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności).

SMŻ-EBFS|21.03.2023

Zapraszamy na jubileuszową konferencję naukową!

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów wspólnie z Nadleśnictwem Niepołomice oraz z SGGW zaprasza na jubileuszową konferencję naukową: STO LAT RESTYTUCJI ŻUBRA TERMIN:    6 – 8 września 2023 Celem, jak co roku, jest podzielenie się informacjami, zarówno praktycznymi jak i wynikami badań, dotyczącymi żubra. Będzie to dwudzieste, jubileuszowe, międzynarodowe spotkanie, które odbędzie się w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek... Czytaj dalej
SMŻ-EBFS|28.02.2023

Wręczenie medalu im. Profesora Tadeusza Vetulaniego

W dniu 24 lutego 2023 roku, Profesor dr hab. Wanda Olech została uhonorowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu medalem im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. Medal został przyznany „za dokonania na rzecz programów hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz ochrony gatunków zwierząt zagrożonych lub konfliktowych”. Ponadto uzasadniono, że Pani Profesor Wanda Olech,jest „wybitnym zootechnikiem, specjalistką z... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności