Augustowska subpopulacja żubrów już na wolności!

Oliwia Janik|10.04.2018

Od kilku lat trwały konsultacje i badania związane z utworzeniem stada żubrów w Puszczy Augustowskiej. W lutym bieżącego roku rozpoczęto przewozy zwierząt z Puszczy Boreckiej do zagrody adaptacyjnej na terenie Nadleśnictwa Augustów. Pięć samic i dwa samce spędziły w niej kilka tygodni, przystosowując się do nowych warunków. W celu monitorowania tras późniejszych wędrówek zwierząt, najstarszej i najbardziej doświadczonej samicy założono obrożę telemetryczną. Zgodnie z przewidywaniami objęła ona przewodnictwo w grupie żubrów augustowskich.
W ten sposób utworzono stado założycielskie subpopulacji augustowskiej. 

W końcu przyszedł wyczekiwany moment wypuszczenia zwierząt na wolność. 5 kwietnia odbyło się spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, lokalnych władz, ekspertów zajmujących się gatunkiem oraz mediów. Spotkanie cieszyło się szerokim zainteresowaniem. Wśród gości honorowych obecna była Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i Dzie

kan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW Profesor Wanda Olech, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora merytorycznego „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. Przedstawiono pokrótce biologię żubra, historię gatunku, a także wpływ na środowisko Puszczy Augustowskiej. Podkreślono jak wielkim sukcesem jest utworzenie subpopulacji tego gatunku na terenie puszczy.

Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy udali się do zagrody adaptacyjnej, znajdującej się w sercu Puszczy Augustowskiej. Odbyło się tam uroczyste przecięcie wstęgi. Zaobrożowana samica, zaciekawiona zgromadzonym pod bramą zagrody tłumem, pokazała się nawet na chwilę i dała się sfotografować zebranym. Zgodnie z przypuszczeniami stado nie opuściło zagrody od razu. Gdy jednak uczestnicy spotkania udali się na obiad, zwierzęta przekroczyły bramy i udały się do puszczańskich lasów. Szóste stanowisko gatunku Bison bonasus w Polsce stało się więc faktem. W miejscu zagrody aklimatyzacyjnej leśnicy zorganizują żubrom ostoję, z której zwierzęta będą mogły korzystać w przyszłości. 

Docelowo Puszczę Augustowską ma zamieszkiwać stado liczące około 50 osobników. Tworzenie małych populacji tego gatunku jest jednym z założeń projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, którego Stowarzyszenie Miłośników Żubrów jest partnerem. Działanie ma na celu rozmieszczenie żubrów w różnych kompleksach leśnych na terenie Polski, co zminimalizuje prawdopodobieństwo transmisji chorób pomiędzy populacjami i wpłynie korzystnie na dobrostan zwierząt.

Przepełnieni radością z sukcesu utworzenia nowej subpopulacji żubra życzymy augustowskim leśnikom powodzenia w opiece nad stadem, a wkrótce także jego przychówkiem. Z wielką nadzieją patrzymy na żubry w Puszczy Augustowskiej!

 Od kilku lat trwały konsultacje i badania związane z utworzeniem stada żubrów w Puszczy Augustowskiej. W lutym bieżącego roku rozpoczęto przewozy zwierząt z Puszczy Boreckiej do zagrody adaptacyjnej na terenie Nadleśnictwa Augustów. Pięć samic i dwa samce spędziły w niej kilka tygodni, przystosowując się do nowych warunków. W celu monitorowania tras późniejszych wędrówek zwierząt, najstarszej i najbardziej doświadczonej samicy założono obrożę telemetryczną. Zgodnie z przewidywaniami objęła ona przewodnictwo w grupie żubrów augustowskich.
W ten sposób utworzono stado założycielskie subpopulacji augustowskiej. 

W końcu przyszedł wyczekiwany moment wypuszczenia zwierząt na wolność. 5 kwietnia odbyło się spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, lokalnych władz, ekspertów zajmujących się gatunkiem oraz mediów. Spotkanie cieszyło się szerokim zainteresowaniem. Wśród gości honorowych obecna była Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW Profesor Wanda Olech, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora merytorycznego „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. Przedstawiono pokrótce biologię żubra, historię gatunku, a także wpływ na środowisko Puszczy Augustowskiej. Podkreślono jak wielkim sukcesem jest utworzenie subpopulacji tego gatunku na terenie puszczy. Uczestnicy spotkania otrzymali również ankietę do wypełnienia, w której deklarowali imiona dla założycieli subpopulacji. Wybrane imiona zostaną wpisane do Księgi Rodowodowej Żubrów.

Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy udali się do zagrody adaptacyjnej, znajdującej się w sercu Puszczy Augustowskiej. Odbyło się tam uroczyste przecięcie wstęgi. Zaobrożowana samica, zaciekawiona zgromadzonym pod bramą zagrody tłumem, pokazała się nawet na chwilę i dała się sfotografować zebranym. Zgodnie z przypuszczeniami stado nie opuściło zagrody od razu. Gdy jednak uczestnicy spotkania udali się na obiad, zwierzęta przekroczyły bramy i udały się do puszczańskich lasów. Szóste stanowisko gatunku Bison bonasus w Polsce stało się więc faktem. W miejscu zagrody aklimatyzacyjnej leśnicy zorganizują żubrom ostoję, z której zwierzęta będą mogły korzystać w przyszłości. 

Docelowo Puszczę Augustowską ma zamieszkiwać stado liczące około 50 osobników. Tworzenie małych populacji tego gatunku jest jednym z założeń projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, którego Stowarzyszenie Miłośników Żubrów jest partnerem. Działanie ma na celu rozmieszczenie żubrów w różnych kompleksach leśnych na terenie Polski, co zminimalizuje prawdopodobieństwo transmisji chorób pomiędzy populacjami i wpłynie korzystnie na dobrostan zwierząt.

Przepełnieni radością z sukcesu utworzenia nowej subpopulacji żubra życzymy augustowskim leśnikom powodzenia w opiece nad stadem, a wkrótce także jego przychówkiem. Z wielką nadzieją patrzymy na żubry w Puszczy Augustowskiej!

Oficjalne otwarcie zagrody w Puszczy Augustowskiej – krótki film

Fot. Daniel Klich/Oliwia Majkowska

 

Oliwia Janik|07.03.2019

Postępy w badaniach nad zarodkami żubra z in vitro

W 2017 roku, po raz pierwszy na świecie, zespół pani profesor Anny Duszewskiej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie uzyskał zarodki żubra metodą in vitro. Badania te stanowią część Banku Genów Żubra rozwijanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. W miarę możliwości od każdej samicy eliminowanej pobierano jajniki post mortem. Następnie... Czytaj dalej
Oliwia Janik|06.03.2019

Żubry w białowieskim mateczniku

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze wydarzenie dla wszystkich członków Stowarzyszenia Miłośników Żubrów – corocznie organizowana międzynarodowa konferencja o żubrach. W bieżącym roku obchodzimy 90-lecie restytucji żubra, w związku z czym na miejsce konferencji nieprzypadkowo wybrano Białowieżę. W terminie 5-6 września 2019 spotkamy się już po raz siedemnasty! Na stronie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów w zakładce „Konferencje”... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności