CKPŚ, 2014

W ramach projektu: “OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA TERENACH LEŚNYCH, W TYM W RAMACH SIECI NATURA 2000 – PROMOCJA NAJLEPSZYCH PRAKTYK“ powstało opracowanie “Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra”.

Projekt LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” (LIFE10 INF/PL/000673), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE+, realizowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, w celu promocji dobrych praktyk w zakresie różnorodności biologicznej na obszarach leśnych.