RDLP KROSNO

W ramach projektu: “KONTYNUACJA OCHRONY IN SITU ŻUBRA W POLSCE – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA“ powstało opracowanie “Program ochrony, hodowli, monitoringu i badania bieszczadzkiej populacji żubra Bison bonasus (Linnaeus, 1758) na lata 2015-2025″.

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasy Państwowe.