ZTP, 2013

W ramach projektu “OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM“ powstał poradnik “NADZÓR NAD WOLNYMI STADAMI ŻUBRÓW”.

Niniejsza publikacja została przygotowana przy udziale środków dotacji przyznanej na realizację projektu POIS.05.01.00-00-189/09 „Ochrona żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 28-07-2010 r. nr POIS.05.01.00-00-189/9

Projekt realizowany był przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.