BIULETYN 2009 (vol 2)

Parnikoza I. et al. “History, current state and perspectives of conservation of European bison in Ukraine”

Kashtalian A. “Formation of Borisov-Berezinsky European bison population and its present state”

Khoyetskyy P. “Stan populacji żubra (Bison bonasus L.) w zachodnim regionie Ukrainy”

Perzanowski K. et al. “Management of Wisent population within a Natura 2000 site”

Chistopolova M. et al. “The using of new areas for free-ranging group of European bison (Bison bonasus) in European Russia”

Parnikoza I. & Kaluzhna M. “Primary search of woodlands suitable for free ranging Bison bonasus populations in Ukraine”

Olech W. “The changes of founders’ number and their contribution to the European bison population during 80 years of species’ restitution”

Daleszczyk K. “Parameters of a founder group and long term viability of a newly created European bison populations”

Tsibizova E.L. “The sex and age-related characteristic and the analysis of the natural reasons of death of European bison (Bison bonasus L.) in the breeding station of the Oksky reserve”

Izdebska J.N. “Selected aspects of adaptations to the parasitism of hair follicle mites (Acari: Demodecidae) from hoofed mammals”

Czykier E. “Difficulties with the choice of proper method for determination the levels of serum of 17S-estradiol (E2) in European bison males”

Czykier E. “Difficulties with the choice of proper method for determination of serum levels of total testosterone (TT) in European bison males”

Cabaj W. et al. “Neospora caninum u żubrów w Polsce – aktualny stan badań”

Demiaszkiewicz A.W. et al. “Robaczyca płucna żubrów w Puszczy Białowieskiej”

Pyziel A.M. & Demiaszkiewicz A.W. “Zarażenie żubrów w Puszczy Białowieskiej kokcydiami z rodzaju Eimeria”

Reports

Dackiewicz J. “80 lat restytucji żubrów w Puszczy Białowieskiej”

Parusel J.B. “Pszczyńskie żubry w Puszczy Białowieskiej i ich rola w restytucji gatunku”

Paszkiewicz R. “Historia populacji żubrów w Nadleśnictwie Brzegi Dolne”

Kaliciuk J. et al. “Nowe stada żubrów w województwie zachodniopomorskim po roku od utworzenia”

Sipko T.P. “European bison in Russia – past, present and future”

Treboganova n. “The role of the European bison breeding centre in the species restoration in Russia”

Bauer J. “35 years of keeping and breeding of European Bison (Bison bonasus) at Thüringer Waldzoo Gera”

Kelterborn T. et al. “52 Years of European bison breeding on the Wisent-Island in the heart of Mecklenburg-Vorpommern”

Pascu M. “Valea Zimbrilor Bison Reserve – a stimulus of local sustainable development”

Kobryń H. & Kupczyńska M. “Ośrodek Badań Anatomii Żubra przy Katedrze Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie – 60 lat istnienia”

Tabęcka-Łonczyńska A. & Koziorowski M. “Rola naczyń w obszarze męskiego układu rozrodczego w regulacji jego funkcji u samców zwierząt nieudomowionych”

Halicki W. et al. “Wprowadzenie żubra na półnaturalne łąki w dolinie Gryżyny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013″