Czesław Dolata - wspomnienie

SMŻ-EBFS|28.09.2018

Czesław Dolata

Urodził się 19 maja 1937 roku w Bielszowicach, na Górnym Śląsku. Stąd w 1953 roku przeprowadził się z rodziną do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam uzyskał maturę, po czym podjął studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Ukończył je w 1961 roku.

Od września tegoż roku rozpoczął pracę w administracji lasów państwowych w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych Olsztynie, najpierw jako praktykant, a następnie adiunkt w Nadleśnictwie Zaporowo. Od 1963 roku podejmuje pracę w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych Poznaniu jako adiunkt w Nadleśnictwie Taczanów, a od 1966 roku zostaje nadleśniczym w Nadleśnictwie Ostrów Wielkopolski.

W roku 1972 przechodzi do pracy w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Katowicach, gdzie piastuje kolejno stanowiska starszego inspektora Wydziału Zagospodarowania Lasu, inspektora obwodowego i naczelnika Wydziału Kontroli. Od kwietnia 1976 roku obejmuje stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwie Kobiór, a od 1982 roku zostaje kierownikiem Ośrodka Hodowli Żubrów w Pszczynie, będącego w strukturach Babiogórskiego, a następnie Ojcowskiego Parku Narodowego. Po przejęciu Ośrodka w 1998 roku przez Nadleśnictwo w Pszczynie zostaje starszym specjalistą Służby Leśnej do spraw hodowli żubrów. W grudniu 2002 roku, po ponad 40 latach pracy dla lasów, przechodzi na emeryturę.

Czesław Dolata zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie wraz z rodziną pożegnali go ze smutkiem liczni znajomi oraz koledzy leśnicy i myśliwi.

Odszedł od nas człowiek mądry a zarazem skromny, zamiłowany leśnik i myśliwy, długoletni troskliwy opiekun i nieprzeciętny znawca króla puszczy – żubra.