„Czynna ochrona populacji żubra” – materiały z warsztatów online, które odbyły się w dniu 5 listopada 2020 roku

Lidia Sternik-Stempkowska|01.12.2020

Drugie warsztaty online organizowane przez SMŻ cieszyły się jeszcze większą popularnością niż poprzednie. Ich organizacja związana była z planami reintrodukcji żubra w Lasach Janowskich.

Tym razem w spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób z kraju i  zagranicy m.in. z ogrodów zoologicznych, powiatowych inspektoratów weterynaryjnych, jednostek naukowych i organizacji pozarządowych oraz nadleśnictw opiekujących się żubrami. Sporą część słuchaczy stanowiły osoby prywatne nie związane zawodowo z żubrami. Podobnie jak poprzednio warsztaty rozpoczął wykład prof. dr hab. Wandy Olech pt: „Historia i aktualna sytuacja gatunku”. Kolejny wykład dotyczył opieki nad wolną populacją żubra w Puszczy Boreckiej i został wygłoszony przez Pana Krzysztofa Żocha z Nadleśnictwa Borki. Następna prezentacja wygłaszana przez przedstawicieli Nadleśnictwa Augustów przybliżyła słuchaczom doświadczeniach w opiece nad nowo utworzonym stadem żubrów.

Podczas wystąpienia Pana Bartłomieja Kosiarskiego z Nadleśnictwa Janów Lubelski pt.: „Żubry w Lasach Janowskich” słuchacze dowiedzieli się więcej odnośnie celów projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, a także zadań nadleśnictwa. Zaplanowano m.in. koszenie łąk ze zbiorem siana, ich rekultywację, polepszanie jakości łąk i poletek, zakup karmy z rozwiezieniem, wykonanie zagrody adaptacyjnej, budowę magazyno-paśnika z korytami, transport żubrów, opiekę weterynaryjną oraz dzierżawę łąk. Wykonano także prace projektowe w zakresie zaplanowanych elementów infrastruktury. Przywiezienie żubrów do Lasów Janowskich planowane jest na przełomie lat 2020/2021.

Następny wykład wygłosił Pan Daniel Klich i dotyczył on monitoringu populacji żubra prowadzonego w ramach kompleksowej ochrony tego gatunku. Omówione zostały zarówno rodzaje prowadzonego monitoringu jak również stosowane metody w ramach każdego z rodzajów monitoringu.

Ostatnie wystąpienie wygłoszone przez Lidię Sternik-Stempkowską dotyczyło wizerunku żubra i promocji jego ochrony. Omówione zostały główne działania promocyjne i edukacyjne Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, udział w projektach, publikacje oraz wydawnictwa umieszczone na stronie internetowej.

Po każdym z wystąpień prelegenci odpowiadali na pytania a dyskusja końcowa była długa i intensywna.

Słuchacze zgłosili chęć udziału w kolejnych tego rodzaju warsztatach, np. dotyczących dobrych praktyk w edukacji odnośnie żubra i ochrony przyrody.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas warsztatów.

W.Olech.Warsztaty Janow 2020.1

AUG_Żubry warsztaty online 05.11.20

B.Kosiarski.warsztaty online.5.11.2020

D.Klich.Janów Lubelski.warsztaty 2020

K.Żoch.Puszcza Borecka. 2020

L.Sternik.warsztaty Janow.promocja

 

fot. Ryszard Stasiewicz

Lidia Sternik-Stempkowska|13.01.2021

Zapraszamy na cykl wykładów online „Poznaj żubra”

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów on-line „Poznaj żubra”. Dwa razy w miesiącu eksperci i pasjonaci gatunku przekażą swoją najlepszą wiedzę o żubrze, jego historii, biologii i zwyczajach. Spotkania będą w formie wykładów online z możliwością zadawania pytań. Uczestnicy wykładów nie tylko dowiedzą się wielu ciekawostek ale także zobaczą niezwykłe zdjęcia i filmy z życia żubrów.... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|05.01.2021

Materiały z warsztatów on-line „Ochrona populacji żubra w zagrodach”, 27 listopada 2020 r.

Celem warsztatów było przedstawienie lokalnej społeczności żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami uruchomienia zagrody pokazowej żubrów w  Nadleśnictwie Dwukoły. Warsztaty były ogólnodostępne, ponieważ podobnie jak poprzednie odbyły się zdalnie za pośrednictwem MS Teams. Udział wymagał zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Zaproszenia do udziału w szkoleniach zostały przesłane... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności