Dieta dla żubrów – bez cukierków

SMŻ-EBFS|17.02.2011

Żubry – jak dzieci – lubią łakocie. W ich przypadku jest to pasza treściwa, czyli ziarno zbóż. Jedzą je bardzo chętnie, bo to smaczny i pożywny pokarm, ale niestety, nie wszystko co dobre jest najzdrowsze. Badania naukowe i obserwacje pokazują, że podawanie pasz treściwych żubrom, zwłaszcza w dużych ilościach może mieć fatalne skutki dla ich zdrowia; w hodowlach niemieckich zdarzyły się nawet przypadki śmiertelne.

Specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od dawna znają pokarmowe potrzeby żubrów. Opracowano specjalne tabele mówiące co i ile czego należy zwierzętom dostarczyć, by czuły się dobrze i były w dobrej kondycji. Wiedza ta jest niezbędna dla hodowców, trzymających żubry w ośrodkach hodowlanych i zagrodach pokazowych, przydaje się też oczywiście podczas zimowego dokarmiania stad żyjących na wolności. Podstawę powinno stanowić siano, które żubry mogą jeść ile chcą. W diecie niezbędne są też pędy i liście drzew, dodatek stanowią buraki, marchew, brukiew, kiszonki. Natomiast ziarno wcale nie musi być podawane – w naturze żubry przecież nie żywią się w ten sposób. Pasze te powodują niekorzystne zmiany w przebiegu procesów trawiennych i mogą prowadzić, w skrajnych przypadkach do groźnej choroby – kwasicy. Są ponadto wysokoenergetyczne, a żubry hodowane na ograniczonej powierzchni nie mają nawet możliwości spożytkowania tej energii w pełni.

Okazuje się jednak, że teoria sobie, a praktyka – sobie. Zdarza się, że w najlepszej wierze, po prostu z miłości do potężnych podopiecznych hodowcy starają się im dogodzić i podsuwają „smaczne kąski”, czyli wiadra pełne ziarna. Ostatnio zwrócono uwagę na ten problem i próbujemy przekonać osoby zajmujące się żubrami, by nie podawały im „cukierków”. Bo to trochę tak, jak niekontrolowane częstowanie dzieci słodyczami, by sprawić im frajdę: dzieci na pewno chętnie je zjedzą, ale w końcu będą chorować.

Tekst: Elżbieta Strucka

European bison – like children – like sweets. In their case it is a forage containing grain. They eat it gladly, because it is tasty and nutritious food, but unfortunately, not everything tasty is healthy as well. Research and observation have shown that feeding animals this way, especially in large quantities, can be fatal to their health. There were even cases of death in German breeding centers. Specialists from Warsaw University of Life Sciences for a long time have been familiar with the nutritional needs of the European bison. Specific tables telling what should be provided to animals in order to feel well have been developed. This knowledge is essential to breeders who keep bison in captivity. It is also useful during the winter feeding of free roaming herds. Basis of the diet should be hay, which animals can eat ad libitum. The diet also cannot do without shoots and leaves of trees, with the addition of a beetroot, carrot, swede and silage. However, the grain does not have to be provided because it is not natural forage for European bison. This feed causes adverse effects in the digestive processes, in extreme cases it can even lead to the serious illness – acidosis. They are also energetic, and animals kept on a restricted area can not burn excessive energy.

However, it appears that the theory and practice do not mix. It happens that in good faith, breeders try to please them offering „tasty morsels” – buckets full of grain. Recently we drew attention to this problem and tried to convince people dealing with European bison, not to provide them with „candy”. Because it’s a bit like uncontrolled treating children with sweets to make them fun: children are certainly willing to eat it, but eventually they will get sick.

Text: Elżbieta Strucka

SMŻ-EBFS|17.06.2024

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu platformy edukacyjnej. Opisem przedmiotu zapytania z niezbędnymi załącznikami – do pobrania Opis przedmiotu zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 1 lipca... Czytaj dalej
SMŻ-EBFS|14.06.2024

Dzień Otwarty w ZKP Sułkowice 2024

W dniu 12 czerwca 2024 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbył się kolejny Dzień Otwarty. Program Dnia Otwartego obejmował strefę edukacyjną, promocyjną, gier i zabaw ruchowych, a także strefę wypoczynku. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w tym roku  oprócz żubrowej edukacji, przygotowało informacje związane z nowym projektem edukacyjnym ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność –... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności