Kilka faktów z życia Żubra

Oliwia Janik|27.08.2009

Od początku lutego Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, rozpoczęło wdrażanie do szkół multimedialnego programu „Kilka faktów z życia żubra”. Pierwsze lekcje prowadzone przez Martynę odbyły się w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym w ramach programu „Zima w mieście”. Kolejne natomiast przeprowadzone zostały w kilkunastu szkołach na terenie Warszawy i jej obrzeżach oraz domu kultury w Mysiadle. Stolica jednak nie jest jedynym miejscem w którym płyta jest rozpowszechniana. Stowarzyszenie wysłało je do placówek zajmujących się edukacją ekologiczną, które z powodzeniem wykorzystują płytę na warsztatach i zajęciach z najmłodszymi.

Program został przyjęty z dużym entuzjazmem wśród dzieci. Również nauczyciele byli zadowoleni z przeprowadzonych prezentacji. Wszyscy zgodnie deklarowali wykorzystanie płyty w przyszłości, na lekcjach przyrody.

„Bardzo się cieszę, że weszłam w posiadanie płyty. Dzięki niej, w prosty i interesujący sposób, można przekazać uczniom obszerną wiedzę” – tak o programie wypowiedział się jeden z pedagogów ursynowskiej szkoły. Na każdych zajęciach uczniowie zachęcani byli poprzez zadawanie szeregu pytań do aktywnego udziału. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy nagradzani byli materiałami promocyjnym Stowarzyszenia.

 Łącznie z prezentacją zapoznało się ponad 700 dzieci, w wieku od 8 do 14 lat. Stowarzyszenie ma nadzieję, że uczniowie nie zapomną o tych niezwykłych zwierzętach, a w przyszłości wiedza o nich dotrze do szerszej grupy odbiorców.

Płyty CD zawierające kompendium wiedzy o żubrach, otrzymały wszystkie szkoły biorące udział w naszych lekcjach. Zainteresowanych programem zapraszamy do odwiedzenia zakładki Wydawnictwa, w której zawarte są informacje o płycie jak i o możliwości ich bezpłatnego otrzymania oraz quiz w którym każdy może sprawdzić swoją wiedzę na temat króla polskich puszcz.

Since the beginning of February, the European Bison Friends Society started promotion of the education program „A few facts of European bison life”. First lessons, assisted by Martyna, took place in Warsaw Zoological Garden during „Winter holidays in the city” program. Next ones were organized in over a dozen of schools in Warsaw and its suburbs and in culture center in Mysiadło. Nevertheless the capital is not the only area of promoting the program. CDs were sent to centers of environmental education, where they are used during workshops and classes with children.

The children showed great enthusiasm. Teachers were as well satisfied and declared to use the presentation in future, during environmental education. „I am very glad to have the presentation. It will allow to easily and in an attractive way educate my pupils” – that’s the opinion of one of Warsaw teachers. During every lesson the pupils were encouraged to take active part. In the end they were given some promotional gadgets of the Society.

Altogether, 700 children, aged 8-14, had possibility to participate in the lesson. We hope, that they will not forget these gorgeous animals, and in future – spread their knowledge among others.

The presentation shows great part of knowledge about European bison. We invite all people interested in the educational program to visit Publications part on EBFS website, where all information about possibilities to get the presentation and the quiz to check the knowledge about the king of forests, are included.

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|31.08.2021

Materiały konferencyjne Żubry w Puszczy Augustowskiej już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane będą  podczas zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, w dniach 9-10 września 2021 r. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji. Materiały konferencyjne European Bison Conservation Newsletter Vol.13... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności