Kolejny transport Żubrów

Oliwia Janik|01.09.2009

 

Od początku 2007 roku Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zorganizowało szereg międzynarodowych transportów żubrów na terenie Europy. W 2007 roku była to wymiana niemieckich zwierząt linii białowiesko-kaukaskiej na polskich przedstawicieli linii nizinnej. W roku 2008 Stowarzyszenie pomogło w założeniu pierwszej hodowli żubrów na Węgrzech, w Fuzerkomlos, na północy kraju, dokąd trafiły okazy z polskich ośrodków hodowlanych i ogrodów zoologicznych. Jesienią tego samego roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy operację, w którą zaangażowane były instytucje z 4 innych państw. W Rumunii w miejscowości Vama Buzaului niedaleko Brasov powstawał wtedy kolejny ośrodek hodowli. Zostały tam przewiezione starannie wyselekcjonowane zwierzęta z ogrodów zoologicznych w Szwajcarii, Włoszech oraz jedna samica z młodym z hodowli austriackiej. Wydarzenie to zostało w Rumunii szeroko nagłośnione i stanowiło część kampanii na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru, w którym powstał ośrodek, ponieważ jest to jeden z najbiedniejszych górskich regionów tego kraju. Wiosną roku 2009 Stowarzyszenie zorganizowało wymianę zwierząt między polskimi ogrodami zoologicznymi, a niemieckim ZOO w miejscowości Gera. Zabrane stamtąd zwierzęta zawieziono na Ukrainę w celach reintrodukcji w Karpatach Wschodnich.

W 2009 roku Stowarzyszenie nadzorowało utworzenie drugiego węgierskiego ośrodka hodowli, koło miejscowości Nagykanizsa, blisko granicy ze Słowenią. Do tego pięknego zakątka przywieźliśmy 3 samice odłowione z dzikiego stada w Puszczy Białowieskiej oraz dwa byki z ośrodka hodowlanego w Pszczynie. Miejsce, do którego przyjechaliśmy, zostało wcześniej starannie obejrzane przez przedstawicieli Stowarzyszenia. Do dyspozycji żubrów przeznaczono 700 ha bezludnego obszaru łąk i lasów, pokrywających malownicze wzgórza. Jest to rejon bardzo interesujący przyrodniczo; ze zwierząt kopytnych mieszkają tam dziki, sarny, jelenie, daniele i muflony.  Zachwyca różnorodność gatunkowa tamtejszych siedlisk. Na terenie tej olbrzymiej zagrody, gniazdują bociany czarne i bielik, co podkreśla walory tutejszej dzikiej przyrody. Nasze żubry będą musiały się przyzwyczaić jedynie do trochę innych warunków klimatycznych – bliskość Adriatyku sprawia, że latem temperatury bywają tu wysokie przez dłuższy niż w Polsce okres. Pamiętać należy jednak o tym, że w przeszłości dzikie żubry biegały swobodnie również nad samym Morzem Śródziemnym. Ośrodki hodowlane powstające w państwach, gdzie do tej pory ich nie było, być może w przyszłości pozwolą odbudować liczną populację tego gatunku.

 

Since 2007 the European Bison Friends Society organized a few international transports of European bison in the area of Europe. In 2007 it was exchange of German lowland-Caucasus bison to Polish representatives of lowland line. In 2008 EBFS helped in establishing of first European bison breeding center in Hungary, in Fuzerkomlos, in the north, where animals from polish breeding centers and zoological gardens were transported. During the fall of the same year we organized and coordinated the operation which gathered institutions from 4 other countries. In Romanian village Vama Buzaului, near Brasov, another breeding center was established. Selected animals from Switzerland, Italy and one Austrian cow with a calf were moved there. This event was publicized and made part of the campaign promoting economical development of the region, where the center was established, as it is one of the poorest mountain regions in the country. In spring of 2009 EBFS organized exchange of animals between Polish zoological gardens and German Tierpark in Gera. The animals from the latter were taken to Ukrainian reintroduction project in Eastern Carpathians.

In 2009 EBFS coordinated establishment of the second Hungarian breeding center, near the Nagykanizsa village and Slovakian border. To this beautiful place 3 males from wild population of Białowieża National Park and 2 males from Pszczyna breeding center were transported. The area was previously checked out by EBFS representatives. 700 ha of deserted area of meadow and forests covering picturesque hills, were devoted to European bison. The nature in the area is very interesting; several ungulates live there: wild boar, roe deer, red deer, fallow deer and mouflon.  The diversity of species in the area is really astonishing. The big enclosure includes nests of black stork and white-tailed eagle, what underlines the richness of environment. Our bison has just to adapt to different climatic conditions – close Adriatic makes the temperatures in summer higher during longer period than in Poland. Nevertheless it is worth to remember that in the past wild European bison was roaming freely near the Mediterranean Sea. Breeding centers appearing in the countries, where there was any, may in future allow to rebuild numerous populations of the species.

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|31.08.2021

Materiały konferencyjne Żubry w Puszczy Augustowskiej już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane będą  podczas zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, w dniach 9-10 września 2021 r. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji. Materiały konferencyjne European Bison Conservation Newsletter Vol.13... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności