Adam Kolator, Nadleśnictwo Augustów

Relacja z warsztatów dla koordynatorów projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

Lidia Sternik-Stempkowska|07.10.2020

W dniu 3 września 2020 odbyło się w Augustowie kolejne spotkanie koordynatorów Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce“.  W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek Lasów Państwowych będących partnerami projektu, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Spotkanie poprowadzili członkowie zespołu projektowego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  W czasie warsztatów omówiono między innymi najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowywania wniosków o płatność, realizacji umów oraz udzielania zamówień publicznych. Koordynator projektu prof. Wanda Olech poinformowała uczestników o aktualnej sytuacji populacji żubra w Polsce i najbliższych planach jak m.in. utworzenie nowego stada wolnego w Lasach Janowskich oraz dwóch zagród pokazowych w Nadleśnictwach Supraśl i Dwukoły. Uczestnicy zostali także poinformowani o obowiązkach i możliwościach w zakresie promocji projektu. Spotkanie miało na celu usprawnienie współpracy między partnerami projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas spotkania.

Informacje o projekcie.Wanda Olech

Spotkanie koordynatorów,L.Stempkowska

Lidia Sternik-Stempkowska|16.10.2020

Czynna ochrona żubra – warsztaty on-line, 29 października 2020

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zaprasza  na warsztaty on-line pt. „Czynna ochrona populacji żubra”, które odbędą się w dniu  29 października br.  Celem warsztatów jest przedstawienie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami jego reintrodukcji  w Nadleśnictwie Gołdap.   Program warsztatów 10:00 – rozpoczęcie warsztatów, „Historia i aktualna sytuacja gatunku” – Wanda Olech, SGGW 10:40... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|15.10.2020

Przygotowania do zimy w Nadleśnictwie Białowieża

Mimo deszczowego czerwca Nadleśnictwo Białowieża zgromadziło już zapasy niezbędne do zimowego dokarmiania żubrów. Leśnicy suszą i gromadzą skoszone wczesnym latem siano, które stanowi podstawę pokarmu żubrów. Najlepsze jest siano z pierwszego pokosu skoszone z początkiem kłoszenia – wówczas jest ono najbogatsze w składniki odżywcze. W miarę dojrzewania roślin koncentracja składników mineralnych i białka maleje, przy... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności