Maria Sobczuk

Relacja z XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”

Lidia Sternik-Stempkowska|21.10.2021

apraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane były  podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, która odbyła się w dniach 9-10 września 2021 r. w Augustowie.

Konferencja organizowana  corocznie przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów to najważniejsze wydarzenie naukowe roku dla pasjonatów żubra.

Od 18 lat raz w roku żubrolodzy z całego świata spotykają się by wymienić doświadczenia i podzielić się wynikami badań.

Podczas 2 dni odbyło się  VI sesji tematycznych, w których udział wzięło blisko 50 prelegentów.

Uczestnicy usłyszeli wiele fascynujących referatów i posterów dotyczących projektów ochrony żubra w krajach Europy, prawnych aspektów i ochrony zdrowia gatunku oraz  genetyki i ekologii żubra.

Prelegenci z Rosji , Rumunii, Hiszpanii a nawet Azerbejdżanu zaprezentowali najnowsze wyniki  badań naukowych.

Nie zabrakło także naszych  najbliższych sąsiadów z Niemiec, Białorusi czy Litwy.

Polecamy zapoznanie się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji.

Materiały konferencyjne oraz streszczenia publikacji

Lidia Sternik-Stempkowska|17.01.2022

8 żubrów z Polski pojechało do Hiszpanii

10 stycznia w daleką drogę do Hiszpanii wyruszyło 8 żubrów z czterech polskich ośrodków hodowlanych. Przygotowania do ich transportu rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku, należało bowiem przebadać zwierzęta oraz uzyskać dokumenty wymagane przed wywozem ich z kraju, takie jak świadectwa weterynaryjne czy zezwolenie na wywóz gatunku objętego ochroną ścisłą od GDOŚ. Miejscami docelowymi były ... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|11.01.2022

7 cieląt w augustowskim stadzie

Wolne stado żubrów w Puszczy Augustowskiej utworzono w 2018 roku. Początkowo liczyło ono 8 osobników. Dziś wiemy, że liczba żubrów wzrosła do ok. 20 osobników, przy czym 7 z nich to cielęta. Działania przygotowawcze do utworzenia nowego stada rozpoczęły się już w 2012 roku, kiedy to w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, zbadano  warunki przyrodnicze do utworzenia populacji żubrów. Następnie rozpoczęto prace przygotowawcze oraz wsiedlono... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności