Maria Sobczuk

Relacja z XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”

Lidia Sternik-Stempkowska|21.10.2021

apraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane były  podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, która odbyła się w dniach 9-10 września 2021 r. w Augustowie.

Konferencja organizowana  corocznie przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów to najważniejsze wydarzenie naukowe roku dla pasjonatów żubra.

Od 18 lat raz w roku żubrolodzy z całego świata spotykają się by wymienić doświadczenia i podzielić się wynikami badań.

Podczas 2 dni odbyło się  VI sesji tematycznych, w których udział wzięło blisko 50 prelegentów.

Uczestnicy usłyszeli wiele fascynujących referatów i posterów dotyczących projektów ochrony żubra w krajach Europy, prawnych aspektów i ochrony zdrowia gatunku oraz  genetyki i ekologii żubra.

Prelegenci z Rosji , Rumunii, Hiszpanii a nawet Azerbejdżanu zaprezentowali najnowsze wyniki  badań naukowych.

Nie zabrakło także naszych  najbliższych sąsiadów z Niemiec, Białorusi czy Litwy.

Polecamy zapoznanie się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji.

Materiały konferencyjne oraz streszczenia publikacji

Lidia Sternik-Stempkowska|09.11.2021

Zapraszamy na dwa warsztaty online pt. „Ochrona populacji żubra w zagrodach” w dniach 23, 24 listopada 2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na warsztaty online pt. Ochrona populacji żubra w zagrodach, które odbędą się w dniach 23  i 24 listopada br., za pośrednictwem platformy MS Teams. Warsztaty organizowane są w związku z planami otwarcia dwóch nowych zagród pokazowych żubrów w Supraślu i Krajewie (Nadleśnictwo Dwukoły). Spotkania organizowane są z myślą... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności