Rozmowy o żubrach na Białorusi

Oliwia Janik|26.03.2018

22 marca polska delegacja odwiedziła Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi. W jej skład wchodziła Przewodnicząca Bison Specialist Group Europe (IUCN), Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie i Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów prof. Wanda Olech oraz dr Marek Balcerak z Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z gośćmi z Polski rozmawiał Minister Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi Андрей Худык. Tematem spotkania były oczywiście żubry.

Podczas spotkania omawiano potrzebę współpracy polsko-białoruskiej w kwestii prowadzenia badań naukowych oraz działań ochronnych, a także perspektywy dalszego rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono konieczności opracowania międzynarodowego programu ochrony żubra oraz badaniom statusu genetycznego polskiej i białoruskiej populacji tego gatunku. Dyskutowano o tym jak ważna jest wzajemna wymiana dobrych praktyk między hodowlami i jak można ją usprawnić. Wskazano ponadto konieczność zaktualizowania obowiązującej od 2004 roku strategii ochrony żubra (European bison: status survey and conservation action plan).

Na stronie Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi można zapoznać się z relacją ze spotkania. Zamieszczamy ją również tutaj.

Z niecierpliwością wyczekujemy efektów współpracy!

Zdjęcia: http://minpriroda.gov.by

Oliwia Janik|07.03.2019

Postępy w badaniach nad zarodkami żubra z in vitro

W 2017 roku, po raz pierwszy na świecie, zespół pani profesor Anny Duszewskiej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie uzyskał zarodki żubra metodą in vitro. Badania te stanowią część Banku Genów Żubra rozwijanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. W miarę możliwości od każdej samicy eliminowanej pobierano jajniki post mortem. Następnie... Czytaj dalej
Oliwia Janik|06.03.2019

Żubry w białowieskim mateczniku

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze wydarzenie dla wszystkich członków Stowarzyszenia Miłośników Żubrów – corocznie organizowana międzynarodowa konferencja o żubrach. W bieżącym roku obchodzimy 90-lecie restytucji żubra, w związku z czym na miejsce konferencji nieprzypadkowo wybrano Białowieżę. W terminie 5-6 września 2019 spotkamy się już po raz siedemnasty! Na stronie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów w zakładce „Konferencje”... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności