Transport szwedzkich żubrów do Vanatori Neamt Nature Park

Oliwia Janik|26.10.2009

 

17 lipca 2009 roku cztery szwedzkie żubrzyce dotarły do Vanatori Neamt Nature Park. Sukces projektu był możliwy dzięki współpracy wielu ludzi i organizacji z kilku krajów. Dla żubrów to była długa podróż przez Europę.Więc pracowaliśmy ciężko, by w najlepszy sposób zadbać o zwierzęta. Niemniej jednak na początku mieliśmy pewne problemy z władzami i przepisami w różnych krajach – różnią się one pomimo faktu, że wszyscy jesteśmy członkami UE.

Dwa żubry pochodziły z Avesty i po jednym z Boras i ZOO w Sztokholmie.

Dużo wysiłku włożono w zaplanowanie jak najlepszej dla zwierząt podróży. Pierwsze zwierzęta musiały być odebrane z trzech różnych miejsc na zachodzie, wschodzi i bliżej północy kraju. Następnie ciężarówka udała się na południe, by następnie trafić na prom. Trasa została tak zaplanowana, by zwierzęta podróżowały cały czas strefą wolną od choroby błękitnego języka.

Szwedzkie żubry będą częścią wolnej populacji, którą Vanatori Neamt Nature Park będzie zarządzał i rozwijał z pomocą Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Wiele organizacji uczyniło ten transport możliwym. Cały projekt został rozpoczęty przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.

Wiele organizacji wsparło przedsięwzięcie finansowo: poza SMŻ, Stowarzyszenie Szwedzkich Ogrodów Zoologicznych, Ośrodek Hodowli Avesta, ogrody zoologiczne Boras i Skansen Sztokholm.

Projekt koordynował Tommy Svensson, Skandynawskie Biuro Regionalne Europejskiego Centrum Hodowli Żubra (EBCC).

Tommy Svensson

Wszystkie zdjęcia autorstwa lek.wet. Svena Björk

 

On the 17th of July 2009 four Swedish European bison (females) arrived to Vanatori Neamt Nature Park in Romania. The successful project has been possible by a large cooperation between many people and organisations from several countries. It was a long journey across Europe for the animals. So we worked hard to take care of the animals in the best way. Nevertheless we had some problems in the beginning with the authorities and rules from different countries – that were not the same although we all are a part of EU.

Two animals came from Avesta breeding center and one each from Boras zoo and Skansen/Stockholm zoo.

Much work and efforts have been done so the animals could have a good journey. First the animals must have been picked up from three different places in the west, east and a bit in the north of Sweden. Then the truck must go south again before the animals could be on the ferry. The route and ferry was chosen so that the truck could drive, across the Europe, in a bluetongue free zone.

The Swedish bison will be a part of a free living population that Vanatori Neamt Nature Park shall manage and develop with help from the European Bison Friends Society.

Many organisations have supported us to do this journey possible. First the whole project was initiated by the European Bison Friends Society.

Many organisations have also support us financially: Vanatori Neamt Nature Park, The Swedish Zoo Association, European Bison Friends Society, Avesta Breeding Center, Boras zoo and Skansen zoo.

The project have been coordinated by Tommy Svensson, the Scandinavian Regional Office of European Bison Conservation Center.

Tommy Svensson

All photos by vet. Sven Björk

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|31.08.2021

Materiały konferencyjne Żubry w Puszczy Augustowskiej już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane będą  podczas zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, w dniach 9-10 września 2021 r. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji. Materiały konferencyjne European Bison Conservation Newsletter Vol.13... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności