Transport Żubrów

Oliwia Janik|27.08.2009

Od 1973 roku w ogrodzie zoologicznym Gera w Niemczech, prowadzona była hodowla żubrów. Przez pierwsze kilkanaście lat utrzymywane były wyłącznie żubry linii nizinnej, a później linii białowiesko-kaukaskiej. Od kilku lat ogród zoologiczny starał się powrócić do żubrów nizinnych i wszystkie posiadane zwierzęta oferował do projektu reintrodukcji w Beskidzie Skolivskim (Ukraina), pod warunkiem uzyskania nizinnych. W Beskidzie Skolivskim została wybudowana zagroda adaptacyjna dzięki wsparciu LHF (Large Herbivore Foundation) i brakowało jedynie zwierząt i odpowiednich zezwoleń. O jedno i drugie z wielkim zaangażowaniem starała się Pani Oksana Maryskevych. Dzięki niej najwyższe władze Ukrainy zainteresowały się projektem i pomogły w uzyskaniu zezwolenia na wwóz zwierząt do kraju.

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów aktywnie uczestniczy i wspiera międzynarodowy projekt tworzenia metapopulacji żubra w Karpatach Wschodnich i z tego względu zajęło się organizacją tej wymiany. Nizinne żubry dla niemieckiej hodowli zostały ofiarowane przez trzy polskie ogrody zoologiczne a koszty całej operacji pokryło Stowarzyszenie wspólnie z Ogrodem Zoologicznym Gera.

W dniu 5 czerwca rano z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie odebrana została dwuletnia samica POWISŁA. Tego samego dnia wieczorem z Bydgoszczy z Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” zabrano drugą samicę POZIOMECZKĘ. Następnego dnia. jako ostatni, dołączył samiec POSTRON z Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Żubry przewożone były w skrzyniach i dotarły do Gery nocą 7 czerwca. Rano wypuszczone ze skrzyń przede wszystkim poznały się nawzajem.

Transport sześciu zwierząt linii białowiesko-kaukaskiej z Gery na Ukrainę rozpoczął się we wtorek 9 czerwca. Trzy samice – THYRA, THOSKA i THALIA oraz samce – THEO, THUNDERBIRD i najmłodszy roczny THASIDOS dojechały w nocy 10 czerwca do zagrody klimatyzacyjnej w Beskidzie. Droga przebiegła spokojnie, bez żadnych komplikacji, a zwierzęta szybko zaaklimatyzowały się w nowym otoczeniu.

 Cała operacja była skomplikowana i podczas jej realizacji poziom adrenaliny był podwyższony. Najważniejsze jednak, że wszystko się udało i pomimo drobnych kłopotów i niedociągnięć zwierzęta cało i zdrowo dojechały do miejsc swojego przeznaczenia. Dziękujemy bardzo za wsparcie i pomoc, przed wszystkim polskim ogrodom zoologicznym za podarowanie żubrów do hodowli w Niemczech, ogrodowi zoologicznemu w Gerze za przekazanie żubrów do projektu reintrodukcji w Karpatach. Należy wspomnieć również o bardzo dużym zaangażowaniu Oksany Maryskevych i Jana Bauera w organizacje przekazania zwierząt i przygotowanie bogatej dokumentacji z tym związanej. Liczymy na bieżące informacje o losach obu grup żubrów.

Podziękowanie od Narodowego Przyrodniczego Parku „Skolivski Beskydy”

Since 1973 Tierpark Gera In Germany was involved In European bison breeding. First years were devoted to the breeding of lowland line, then it was switched to lowland-Caucasus line. For a few years the park aims to get back to lowland animals and all lowland-Caucasus bison were offered to reintroduction plan in Skolivski Beskid National Park (Ukraine), provided that Gera receives lowland animals. In Skolivski Beskid with support of Large Herbivore Foundation an acclimatization enclosure was built and only animals and permissions were still needed. Both were subject of concern of Mrs. Oksana Maryskevych. Thanks to her involvement Ukrainian authorities got interested in European bison and helped in obtaining required permissions to import the bison to the Ukraine.

As the European Bison Friends Society takes active part in the international project of establishment of European bison metapopulation in Eastern Carpathians, it coordinated the animals exchange. Three lowland bison were donated by Polish zoological gardens and the whole undertaking was jointly financed by the EBFS and Gera Tierpark.

European Bison transportIn the morning of the 5th June from Warsaw Zoological Garden 2-years old female POWISŁA was taken. On the same day, in the evening, another female, POZIOMECZKA, was picked up from Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” in Bydgoszcz. On the next day the male POSTRON from Leśny Park Niespodzianek in Ustroń, joined the group. The bison were transported in wooden crates and in the morning, 7th June, they reached Gera. First thing they have done after realize was getting to know each other.

Transport of six lowland-Caucasus animals from Gera to Ukraine started on Tuesday, 9th of June. Three females – THYRA, THOSKA i THALIA, and males – THEO, THUNDERBIRD and the youngest, a yearling – THASIDOS, reached the enclosure in Beskid on the next day. After no complications during the transport, the acclimatization was successful.

The whole operation was very complicated and sometimes made adrenaline level in blood raised. The most important thing is that despite small problems and failings, the animals, safe and sound reached their destination.

 We are very thankful for the support of: Polish zoological gardens which donated the animals, Tierpark Gera for giving the European bison to reintroduction program in Carpathians. What more has to be underline is the involvement of Oksana Maryskevich and Jan Bauer in coordination and documentation preparing. We hope to stay informed about both herds.

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|31.08.2021

Materiały konferencyjne Żubry w Puszczy Augustowskiej już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane będą  podczas zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, w dniach 9-10 września 2021 r. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji. Materiały konferencyjne European Bison Conservation Newsletter Vol.13... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności