Tropem Żubra

logo_tropemW ramach Projektu przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie, na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Partner w projekcie przygotowało materiały edukacyjne – zeszyty z kolorowankami, quizami i rebusami dostosowane do trzech różnych grup wiekowych – przedszkolaków oraz uczniów klas I-III i IV-VI ze szkół podstawowych. Uaktualniono również płytę multimedialną „Kilka faktów z życia żubra” na podstawie której prowadzono zajęcia z dziećmi. Płyta zawiera informacje o historii zagłady i przywrócenia środowisku naturalnemu żubra, biologii gatunku, miejscach występowania i budowie anatomicznej żubra. Informacje przedstawiane są przez interaktywnych specjalistów (ekolog, biolog, weterynarz, geograf). Podsumowanie stanowią wirtualne zawody sportowe, w których bierze udział człowiek i żubr, uświadamiające dzieciom możliwości i ograniczenia obu gatunków.
Oprócz części zajęć realizowanej w sali – prezentacji i pracy z przygotowanymi zeszytami – przewidziana była również część terenowa związana z bezpośrednią obserwacją zwierząt w ogrodzie zoologicznym lub zagrodzie pokazowej, w zależności od lokalizacji warsztatu.

A

Pliki do pobrania:

ZESZYT PRZEDSZKOLE
ZESZYT I-III
ZESZYT IV-VI
QUIZ


Zajęcia prowadzono w następujących placówkach:

Zagroda Żubrów w Pszczynie

Zagroda Żubrów w Pszczynie

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Warszawski Ogród Zoologiczny

Warszawski Ogród Zoologiczny


1-2842

 Projekt „Tropem Żubra” korzystał z dofinansowania pochodzącego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Czas realizacji projektu – 2011 – 2014

Koordynator – Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej