W Nadleśnictwie Lidzbark powstanie zagroda żubrów – pierwsze warsztaty za nami!

Oliwia Janik|16.10.2018

11 października 2018 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat hodowli żubra w Nadleśnictwie Lidzbark. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami budowy zagrody dla zwierząt w tym rejonie.

Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce biologię i historię żubra oraz kluczowe elementy ochrony gatunku. Przedstawiona została także liczebność obecnej populacji żubrów. Pani Profesor pokrótce wspomniała także o tym jak zrodził się pomysł utworzenia zagrody w Nadleśnictwie Lidzbark i korzyściach jakie przyniosłaby jej budowa.

Następnie Joanna Bilska z Nadleśnictwa Lidzbark krótko scharakteryzowała najważniejsze walory tego terenu oraz działania prowadzone przez nadleśnictwo. Następnie przedstawiła harmonogram budowy zagrody, które zakładają, że większość prac zostanie zrealizowanych do końca 2019 roku. Pierwsi zwiedzający będą mieli okazję odwiedzić zagrodę już na wiosnę 2020 roku. Docelowo w zagrodzie ma zamieszkać około 10 osobników żubra.

Po krótkiej przerwie kawowej Zbigniew Kusza opowiedział o doświadczeniach pracy przy zagrodzie żubrów zlokalizowanej na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Podzielił się z uczestnikami cennymi uwagami odnośnie ogrodzenia zagrody, codziennych obowiązków w opiece nad żubrami w niewoli, zabezpieczenia drzew przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta oraz organizacji ruchu turystycznego.

Ostatnim prelegentem był Krzysztof Żoch z Nadleśnictwa Borki, który opowiedział o zasadach postępowania ze stadem wolnościowym żubrów na przykładzie Puszczy Boreckiej. Omówił wszystkie działania, których wymaga sprawowanie pieczy nad żubrami na wolności jak np. zimowe dokarmianie w celu zatrzymania zwierząt w lesie czy pobieranie prób do badań dla naukowców. Ciekawym aspektem tego wystąpienia było przedstawienie szczegółowej dawki pokarmowej dla żubrów i dokładne jej omówienie. Niewątpliwie okaże się to bardzo pomocną wskazówką dla leśników z Nadleśnictwa Lidzbark, którzy już w niedalekiej przyszłości będą opiekować się stadem żubrów.

Po zakończeniu wystąpień przewidziano czas na dyskusję, która okazała się bardzo potrzebna i pomocna. Leśnicy z Nadleśnictwa Lidzbark zadawali pytania doświadczonym w pracy przy żubrach kolegom z innych regionów Polski. Ci z kolei chętnie dzielili się informacjami.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali foldery informacyjne o projekcie „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”.

Po zakończeniu warsztatów Pracownicy Nadleśnictwa Lidzbark zorganizowali dla chętnych zwiedzanie hodowli bażanta wraz z odchowalnią, zlokalizowanej nieopodal budynku OHZ Konopaty.

Fot. Oliwia Janik

Oliwia Janik|18.02.2019

Nauka przez zabawę w Nadleśnictwie Lutowiska

W ubiegły piątek Nadleśnictwo Lutowiska przeprowadziło zajęcia z edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży uczestniczących w zimowych półkoloniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach. Podczas zabawy dzieci mogły poznać zagadnienia związane z biologią i środowiskiem życia żubra. Zadaniem uczestników było rozwiązanie znajdujących się w sali zagadek. Za poprawne odpowiedzi otrzymywało się symbole związane z... Czytaj dalej
Oliwia Janik|08.02.2019

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o żubrach

W dniu 29 stycznia w sejmowej sali im. Ignacego Daszyńskiego odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Temat przedstawiała sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Golińska oraz zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Marek Kajs. Wśród uczestników i zarazem prelegentów znajdowali się Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów Profesor Wanda Olech, a także... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności